1772

 1789-1713, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1772
דצמ 312014
 

עם חלוקתה הראשונה של פולין נספחו לרוסיה שטחי בילורוסיה, שבהם התגוררו על פי הערכה כמאתים אלף יהודים. הקיסרית, בהתאם למדיניות הליברלית הכללית, הבטיחה כי הזכויות והמעמד של היהודים לא ייפגעו, כל עוד ימלאו אלה בנאמנות את חובותיהם כנתינים. שאלת מעמדם של היהודים בשטחים המסופחים העסיקה את מִמשלה של יקתרינה ה-2. הממשל יזם אותה שעה רפורמות […]

1784

 1789-1713, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1784
דצמ 312014
 

פטיציה, שהגישו יהודי רוסיה הלבנה לקיסרית ובה התלוננו על הפגיעה הכלכלית הקשה בהם ועל האפליה הנוהגת בהם בערים, נתקבלה באוזן קשבת אצל הקיסרית. זו העבירה הנחיה כללית האומרת כי "לאחר שהאנשים הללו, בני דת ישראל, זכו בתוקף פקודות המלכות למצב שווה עם כל התושבים, צריך להחזיק תמיד בכלל זה, שכל אחד ייהנה מן הזכויות והחירויות […]

1786

 1789-1713, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1786
דצמ 312014
 

7 במאי. מועצת הממלכה, בתשובה לפטיציה של יהודי רוסיה הלבנה, פרסמה צו (אוקאז) המאמץ את ההנחיה הכללית של הקיסרית, כי יש להתייחס אל היהודים, כנתיני הממלכה, בהתאם למעמדם החברתי-כלכלי, ללא הפליה. אין להישען עוד על התקנות המפלות יהודים שהונהגו בתקופת השלטון הפולני. הצו החדש קבע כי התקנות האוסרות על החכרת פונדקים ומזקקות ליהודים בטלות ומבוטלות; […]