מבוא

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על מבוא
דצמ 312014
 

במאה ה-18 נעו מספרי הישוב היהודי בארץ בין 5,000 ל-8,000 נפש, מהם כמה מאות אשכנזים. טפטוף עלייה אשכנזית ממזרח-אירופה – של יחידים וקבוצות – נמשך לאורך כל התקופה. בתוכה ניכר היסוד החסידי, גם אם רוב העולים לא היו חסידים. נראה שהמניע לעליית החסידים היה כפול: גם הדחף המשיחי וגם הלחץ שהופעל על קהילות החסידים באזורים בהם השפעת ה"מתנגדים" היתה חזקה. רוב העולים האשכנזים התיישבו בגליל, בטבריה ובצפת. התפוררות הקהילה היהודית בירושלים הרתיעה את העולים האשכנזים מירושלים וסביבותיה. ועם זאת, בירושלים התרכז רוב הישוב היהודי, כ-3,000 נפש. בשלוש ערי הקודש האחרות נע מספר היהודים בין 1,500 ל-2,000 נפש. עשרות יהודים חיו גם בערים עכו, יפו, עזה ושכם. כמה מאות יהודים חיו בכפרי הגליל. אוכלוסי הארץ בתקופה זו נאמדו בין 150,000 ל300,000 נפש.

רוב היהודים בארץ התקיימו מתרומות. הנהנים העיקריים היו תלמידי החכמים, שמנו בין מאתים לשלוש מאות איש. הם היו פטורים מתשלומי המסים שהושתו על בני הקהילה (ובשל כך משכו עליהם טינה מצד המעמדות האחרים, שנשאו בעול המסים). תלמידי החכמים קיבלו הכנסה שנתית קבועה מן הישיבה שבה למדו. לישיבות היו מקורות ההכנסה הגדולים ביותר. מהכנסות קבועות שהגיעו מחוץ-לארץ נהנו גם בעלי-הבתים. הם נתמכו על ידי המשפחות והקהילות שמהן יצאו, והכנסתם זו הובטחה מראש, עוד בטרם עלייתם לארץ. על חלוקת הכספים היו ממונים "פקידי קושטא" שחילקו את הכסף על פי רשימות מפורטות. פקידים אלה השתדלו למנוע כניסת יהודים חסרי הכנסה. המעמד הנמוך היה של העניים שלא נהנו מהכנסה סדירה אלא נתמכו על ידי קופות הצדקה של הכוללים השונים.  בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר היו הפקידים, ראשי הכוללים, ראשי הישיבות, השד"רים (שקיבלו רבע עד שליש מן התרומות שאספו בחו"ל).

1720

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1720
דצמ 312014
 

הקהילה היהודית בירושלים נקלעה למשבר כלכלי וחברתי חמור בעקבות חורבן החצר האשכנזית. רבים יצאו את העיר ואת הארץ, ביניהם חכמים ושליחים שיצאו לגייס תרומות ולא חזרו.

1722

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1722
דצמ 312014
 

מושל תורכי חדש הגיע לירושלים והטיל מיד על הקהילה היהודית תשלום מס בסך 91,000 גרושים. רק השתדלות פרנסי הקהילה היהודית בקושטא הביאה לביטול הגזירה.

1723

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1723
דצמ 312014
 

שליח מיוחד, ר' משה בכר שמואל מיוחס, יצא מירושלים לקושטא כדי לבקש את התערבות הקהילה היהודית המבוססת שם למען תושבי ירושלים הכורעים תחת נטל החוב לנושים המוסלמים, ירושת הקהילה האשכנזית שהתפוררה. בהנהגת ר' מרדכי אלפאנדארי, מפרנסי הקהילה בקושטא, שהיו לו מהלכים בקרב השלטונות, הוחל בפעולה מאורגנת למען יהודי ירושלים.

1727

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1727
דצמ 312014
 

ביזמה משותפת של השלטונות העותמניים ושל הקהילה היהודית בקושטא יצאו שני שליחים לירושלים למצוא פתרון לשאלת חובותיהם של יהודי ירושלים. שליחות זו הניבה הסכם להסדר החובות ("פשר"), לפיו יוחזר חוב בסך 60,000 גרוש בתשלומים קבועים במשך עשר שנים. על ביצוע ה"פשר" היתה אחראית הקהילה היהודית בקושטא. לשם כך הוקם בקושטא גוף בשם "ועד פקידי ירושלים […]

1733

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1733
דצמ 312014
 

בחברון נוסד "ועד פקידי חברון בקושטא", על פי הדגם של ועד פקידי ירושלים, כדי לטפל בחובותיה הכבדים של הקהילה היהודית שם. הוועד הוקם תודות להשתדלותו של המקובל ר' גדליה חיון, שנשלח כשד"ר מחברון לקושטא. בהשפעתו הוקמה גם ישיבת המקובלים "בית-אל" בירושלים. היא היתה מרכז לפעילות שבתאית חשאית. בשנות השלושים והארבעים ניכרה התעניינות גוברת של נדבנים […]

1738

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1738
דצמ 312014
 

שליט הגליל, ד'האר אל-עמר, לאחר שקבע את מושבו בטבריה, פנה אל פקידי קושטא בבקשה שיסייעו לו ליישב את טבריה מחדש ביהודים. הוא פנה אל ר' חיים אבולעפייא (1744-1660), הרב של הקהילה היהודית באיזמיר, והציע לו לעבור לטבריה. הרב, על אף גילו המופלג, נעתר לפנייה כיוון שהאמין כי תקומת טבריה קשורה בביאת המשיח. פקידי קושטא שלחו […]

1740

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1740
דצמ 312014
 

עם חידוש הישוב היהודי בטבריה, הוקם שם "ועד פקידי טבריה". בכל ארבע ערי הקודש – ירושלים, חברון, טבריה וצפת – פעלו ועדים מטעם פקידי קושטא. עליהם הוקם ועד-גג – "ועד פקידי ארץ-ישראל", שתיאם את גביית הכספים וחלוקת הכספים בין הקהילות בארץ-ישראל. חיכוכים פרצו בין ועדי הקהילות היהודיות על רקע כספי החלוקה, כיוון שחידוש הישוב היהודי […]

1742

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1742
דצמ 312014
 

סוליימאן אל-ע'דם, מושל דמשק ואויבו המושבע של ד'האר אל-עומר, עלה על טבריה ושם עליה מצור. אבולעפייא השפיע על יהודי העיר לא לנטוש את העיר ולסייע בהגנתה. המצור הופסק זמנית על פי הוראה מדמשק.

1743

 1789-1713, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1743
דצמ 312014
 

המצור על טבריה חודש. אבולעפייא פנה אל פקידי קושטא בבקשה להתערב לטובת ד'אהר אל-עומר. אך השלטונות בקושטא תמכו במאמציו של סולימאן להדיח את ד'האר אל-עומר. רק מותו הפתאומי של סולימאן הביא להפסקת המצור.