מבוא

 1789-1713, אסיה, תימן  סגור לתגובות על מבוא
דצמ 312014
 

מעמדם של יהודי תימן היה תלוי במידה רבה ביחסם של האימאמים ששלטו בארץ. אלה חצצו בינם לבין קנאי הדת. תודות ליציבות היחסית של השושלת הקאסמית, ששלטה בתימן עד כיבושה מחדש בידי התורכים ב-1872, ידעו היהודים בתקופה זו רגיעה יחסית. כגורם מקשר חשוב בין הקהילה היהודית לבין השלטון המרכזי שימשו ר' אהרן בן שלום עראקי (עד שנת 1727), ואחריו בנו, ר' שלום עראקי (עד שנת 1762). הם היו ממונים על טביעת המטבעות בממלכה ורכשו לעצמם השפעה רבה בחצר האימאם. מתוקף מעמדם המלכותי שימשו כנשיאי הקהילה היהודית בצנעא ובממלכה כולה. ר' שלום עראקי הנהיג את יהודי תימן ביד רמה, כשהוא מפעיל את סמכותו בסיוע חיילי האימאם. הוא אף לא היסס מלהתערב ולהכריע בענייני הלכה וגרם למחלוקת קשה בתוך הקהילה כאשר דרש לקבוע את ההלכה על פי ה"שולחן ערוך" המקובל על רוב קהילות ישראל בעולם ולא על פי הדין הנוהג בקרב יהודי תימן ההולכים על פי "היד החזקה" של הרמב"ם. המחלוקת נסתיימה בפשרה, שעליה ניצח ר' יחיא צאלח, ששימש כראב"ד (ראש אב בית דין) של צנעא בשנים 1805-1758 ונחשב הפוסק הגדול האחרון של יהודי תימן. תודות לחיבוריו של ר' יחיא צאלח נשמרו מסורותיה העתיקים של יהדות תימן ולא נדחקו מפני ההשפעות החדשות ברוח מנהגי ספרד וארץ-ישראל.

התפתחות הסחר הבינלאומי בנמלי תימן, תודות למיקומה של תימן בנתיב הסחר הימי עם הודו, הביאה לשגשוגה של הקהילה היהודית בעיר הנמל מוכ'ה, שעל חוף ים סוף. סוחרים יהודים מתימן היגרו לערי החוף המערבי של הודו והשתקעו  בקוצ'ין, בבומבי ובכלכלתה.

1726-1724

 1789-1713, אסיה, תימן  סגור לתגובות על 1726-1724
דצמ 312014
 

שנות בצורת ורעב בתימן. האימאם מחלק חיטה להמונים הרעבים, אך מתנה חלוקת מזון ליהודים בהמרת דת.

1762

 1789-1713, אסיה, תימן  סגור לתגובות על 1762
דצמ 312014
 

האימאם אלמהדי עבאס, בהשפעת קנאי הדת, משנה את הקו כלפי היהודים. ר' שלום עראקי הישיש נאסר וכל רכושו הוחרם. בתי הכנסת בצנעא הוחרמו ונסגרו. התפילה חודשה בהם רק לאחר שלושים שנה.