Permalink  1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

ברחבי האימפריה האוסטרית חיו כחצי מיליון יהודים, רובם בגליציה ובהונגריה. באוסטריה הגרמנית מספר היהודים היה מועט. בווינה עצמה התגוררו ב-1804 119 משפחות יהודיות (כ-500 נפש), שזכו למעמד "יהודי נסבל" ושילמו הון תועפות בעד תעודת "סובלנות", המעניקה רשות להתגורר בעיר. מלבדם התגוררו בעיר מאות יהודים "בלתי-חוקיים". במדינות הכתר – בוהמיה ומורביה – הוגבל מראש מספר המשפחות היהודיות המותרות; בבוהמיה – 8,600 משפחות (בפראג, שהכילה את המספר הגדול ביותר של יהודים בין כל ערי גרמניה ואוסטריה, התגוררו כ-8,500 יהודים), ובמורביה – 5,400 משפחות. מדיניות זו אושרה מחדש ב-1789 וקוימה בקפדנות. היא מנעה הקמת משפחות חדשות בתחומי מדינות הכתר. רק בנים בכורים יכלו להינשא באישור השלטונות. אישור זה ניתן, אם עמדו בתנאים ידועים: החתן אינו צעיר מגיל 22 והכלה אינה צעירה מגיל 18; שניהם סיימו לימודיהם בבית ספר גרמני "נורמלי"; הם מסוגלים לפרנס את עצמם. הגבלות והתניות אלה נומקו בטובת היהודים עצמם ומתוך כוונה להפוך את היהודים ל"אזרחים מועילים".

מדיניות הסובלנות שהנהיג יוזף השני באה אל קצה עם פטירתו (1790). אירועי המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון בישרו מצד אחד שינויים מרחיקי לכת במעמדם של היהודים באירופה כולה; אך באוסטריה שאחרי יוזף השני התגברה המגמה הריאקציונית המתנגדת לשינויים בכלל ולשינוי מעמדם של היהודים בייחוד. אחד הסימנים לבחינת המדיניות הממשלתית ביחס ליהודים היתה חובת השירות בצבא. חובה זו הונהגה ב-1788 ובקרב יהודי גליציה, המהווים אוכלוסייה חרדית ברובה ומעמדם החוקתי שונה מזה של יהודי בוהמיה ומורביה, נחשבה חובה זו כגזירה ממש. ב-1790 נענתה הממשלה להפצרות יהודי גליציה והמירה את חובת השרות הצבאי בתשלום מס צבאי. אך ב-1804, על רקע מלחמות נפוליאון, חודש הצו לגיוס יהודים, אף כי לא לתפקידים קרביים. בין השנים 1788 ל-1815 שירתו בצבא כ-35,000 יהודים.

רבני הקהילות נקלעו בין המֵיצרים בסוגיית השירות הצבאי של יהודים. הרב יחזקאל לנדאו (1793-1713), רבה הראשי של פראג ומן הדמויות התורניות הבולטות של הדור, נתן ברכתו למגויסים היהודיים ואמר: "אחי, אתם שהייתם אחי, שעדיין הנכם אחי, ואשר תהיו לעד אחי, כל עוד תישארו דתיים וזקופי גו! אלוהים וקיסרנו החנון רוצים כי תילקחו לשירות צבאי. לכו אפוא לגורלכם, עשו זאת בלא תלונה, צייתו לממונים עליכם, היו נאמנים וסבלנים. ואולם אל תשכחו את דתכם. אל תתביישו להיות יהודים בקרב נוצרים כה רבים. התפללו לאלוהים מדי יום ביומו עם קומכם, כי עבודת האל קודמת לכל…"

1790

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1790
דצמ 312014
 

יהודי הונגריה הגישו עתירה לקיסר החדש, ליאופולד ה-2, לשפר את מעמדם האזרחי. בסיים ההונגרי עלתה הדרישה להתנות מתן זכויות ליהודים עם חובת השירות הצבאי. כנס של פעילי ציבור יהודיים בעיר רכניץ דן בסוגיה זו ודחה את ההצעה להסכים לגיוס יהודים לצבא.

1793

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1793
דצמ 312014
 

יהודי וינה הגישו פטיציה למלך ובה בקשה לבטל מסים ומכסים המשפילים את היהודים ומכבידים עליהם, לבטל את הציון "יהודי" המופיע במכתבים רשמיים המופנים לנמענים יהודים, לאפשר כניסת יהודים לשירות הממלכתי, לשתף נציגים יהודיים בגופים הממשלתיים הדנים בענייני היהודים. רוב הבקשות האלה נדחו; נתקבלה רק הבקשה לבטל את הסימון "יהודי" בתכתובת הרשמית.

1797

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1797
דצמ 312014
 

בגליציה הוטל מכס על הנרות שהיהודים מדליקים בערבי שבת וחגים. היזמה לכך יצאה מסוחר יהודי בשם שלמה קופלר מלבוב, שנתמנה למוכס הנרות הראשי. האוכלוסייה היהודית בגליציה היתה חרדית ברובה ומס זה הכביד בעיקר על השכבות הדלות, שלא ויתרו על השימוש בנרות. הוא בוטל רק ב-1848.

1798

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1798
דצמ 312014
 

ממשלת בוהמיה פרסמה תקנה ולפיה יוסמכו כרבנים רק אנשים ששמעו באוניברסיטה שיעורי פילוסופיה, תורת המשפט הטבעי ואתיקה. לימוד התלמוד יותר רק לנערים שסיימו לימודים כלליים בבית-ספר גרמני. רק רבנים מוסמכים מטעם הממשלה יוכלו ללמד את התלמוד.    

1802

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1802
דצמ 312014
 

בפקודת הקיסר הופסקה הפקת תעודות "סובלנות" נוספות ליהודים, במטרה לעצור בעד ריבוי היהודים בווינה. יהודים בעלי תעודת "סובלנות" הופקעה זכות זו עם פטירתם וכל בני משפחתם אולצו לעזוב את מקומם.

1806

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1806
דצמ 312014
 

אוגוסט. בעקבות מפלת אוסטרליץ וחוזה פרסבורג (דצמבר 1805) ועם הקמת הקונפדרציה של הריין, בחסות הצרפתים, הקיסר פרנץ ה-2 ויתר על כתר "הקיסרות הרומית הקדושה", בן אלף השנים; מכאן ואילך החזיק בתואר פרנץ ה-1 קיסר אוסטריה. בכך פקע גם מעמדו הכל-גרמני הבכיר של הקיסר. כינוס ה"סנהדרין" היהודי בפריס עורר בחוגי השלטון בווינה חשש מפני יצירת מרכז […]

1807

 1814-1789, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1807
דצמ 312014
 

יהודי הונגריה חידשו את עתירתם להשוות את זכויותיהם עם אלה של הנוצרים מן המעמד הבינוני. ממשלת הונגריה הודיעה על העלאת "מכס הסובלנות" בחמישים אחוזים ועל חובת גיוס לצבא ליהודי הונגריה.