מבוא

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על מבוא
דצמ 312014
 

לאחר חלוקת פולין הראשונה, בשנת 1772, שבה סופחו יהודים רבים לרוסיה, אוסטריה ופרוסיה, מספר היהודים בפולין ובליטא בשנת 1788 נאמד ב-900,000 נפש בתוך אוכלוסיה כללית של 8,790,000 נפש (אף כי לפי הנתונים הרשמיים היה מספרם 617,000, וההשערה היתה שיהודים רבים אינם מתפקדים כדי להשתמט מן המסים). שאלת היהודים זכתה עתה לתשומת לב מחודשת, על רקע ההתעוררות הכללית שאחזה בממלכה, מול המכות שניחתו עליה מבחוץ, והדרישה שעלתה  לתיקונים נרחבים, כדי לעצור את מגמת השקיעה וההתפוררות. בעידודה של פרוסיה כונס "סיים ארבע השנים" (1791-1788), שתפקידו היה לבדוק ולהציע תיקונים וחוקה חדשה למדינת פולין. ועדה מיוחדת שהקים הסיים בדקה את מצב היהודים מן הבחינה הכלכלית והתרבותית. הוועדה קבעה, בין השאר, כי החינוך היהודי מתמצה בלימוד התורה ובייחוד לימוד התלמוד. שלושה רבעים מיצוא הסחורות של פולין הוא בידי היהודים לעומת עשירית אחת מן היבוא. חצי מבעלי המלאכה הזעירה – סנדלרים, חייטים, רצענים, צורפים, נגרים, בנאים, גלבים – בפולין הם יהודים. לעומת זאת, בעבודת האדמה נמנו רק ארבע-עשרה משפחות של איכרים יהודיים בכל רחבי פולין. כשליש מן היהודים היו חוכרי פונדקים ומבשלות בירה ויי"ש.

 

 

1789

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1789
דצמ 312014
 

בד בבד עם כינוס "סיים ארבע השנים" התעורר הדיון הציבורי, שהתנהל מעל דפי העיתונות ובמאות פרסומים שנסבו על הרפורמות הדרושות בפולין. פרסומים רבים עסקו בשאלה היהודית. ציר הסיים מפינסק, מתיאוש בוטרימוביץ', הוציא מהדורה חדשה של החוברת "הצורך בתיקון היהודים בארצות ממלכת פולין", שיצאה בעילום שם בשנת 1782 וב-1785, תחת כותרת חדשה: "כיצד לשנות את יהודי […]

1790

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1790
דצמ 312014
 

מרס. המון סוער התגודד מול בית העירייה בוארשה, בדרישה לסלק את היהודים המתרבים בעיר. עיקר הזעם יצא מן הגילדות של בעלי המלאכה הזעירה (חייטים, רצענים); אלה סבלו קשות מתחרותם של היהודים, ששבו אל העיר במספרים ניכרים. השלטונות הגיבו מיד בפעולה לגירוש הרוכלים ובעלי המלאכה היהודים מן העיר. תוך זמן קצר שבו רוב המגורשים והסתננו אל […]

1794

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1794
דצמ 312014
 

בהתקוממות הגדולה של הפולנים, בהנהגת תדיאוש קושצ'יושקו (Tadeusz Kościuszko), בלטה לעין העובדה כי היהודים נוטלים חלק במאבק הלאומי ומשתתפים באופן פעיל בהגנת וארשה. היה בה כדי לבשר שינוי הרה-משמעות בדפוסי ההתנהגות של היהודים בתחומי הממלכה. מדהימה עוד יותר היתה הופעת גדוד פרשים יהודי, בפיקודו של בֶּרֶק יוסלביץ' (1809-1770), בצבאו של קושצ'יושקו. ברק היה בן למשפחה […]

1808-1807

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1808-1807
דצמ 312014
 

לאחר תבוסת הפרוסים ב-1806, הוקמה בחסות נפוליאון הפדרציה של דוכסויות וארשה, שנכללו בה, בין השאר, גם מחוזות פוזנה, קרקוב, לובלין, ראדום, והונהגה חוקה אזרחית על פי הקוד הנפוליאוני; זו הבטיחה שיווי זכויות אזרחי לכל. מימוש הזכויות האלה עוכב בהשראת "הפקודה המחפירה" של נפוליאון, שהשעה את מתן הזכויות השוות ליהודים בצרפת למשך זמן של עשר שנים. […]

1809

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1809
דצמ 312014
 

קבוצה של יהודים משכילים בוארשה שיגרה בינואר פטיציה אל שר המשפטים ובה טענו כי הם זכאים לשיווי זכויות מלא, לאחר שהסירו מעליהם את כל הסממנים והמנהגים החיצוניים המבדילים בין יהודים לפולנים. שר המשפטים השיב להם, כי אין די בשינוי בגדים; אלה המחזיקים בדת משה רואים עצמם כאומה נפרדת ושואפים לחזור אל ארץ אבותיהם. הם אינם […]

1811

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1811
דצמ 312014
 

נוכח המשבר הכלכלי בקהילה היהודית ואי-יכולתה לעמוד בנטל מס הבשר, יזם שר האוצר הפולני כינוס של נציגי הקהילות היהודיות מן המחוזות השונים, כדי לדון בהקלות בתשלום המס. הנציגים היהודיים, שהוכרו כ"וועד הצירים היהודיים", ביקשו להרחיב את היריעה ולדון בסוגיות שונות של האוטונומיה היהודית ובשאלת חובת השרות הצבאי המוטלת גם על היהודים.

1812

 1814-1789, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1812
דצמ 312014
 

29 בינואר. פורסם צו המלך הפוטר את היהודים משרות צבאי, בתמורה לתשלום מס שנתי קולקטיבי של 700,000 זהובים. נאמר בצו, כי המלך נעתר לבקשת "כל עם ישראל בדוכסות וארשה שלנו – – – החושבים את עבודת הצבא לקשה עליהם". עוד נאמר, כי "הנימוסים, המנהגים וההרגלים בחיי המשפחה ובחיי החברה, שבהם בני ישראל אינם חדלים להיבדל […]