1789

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1789
דצמ 312014
 

דצמבר. פורסמו המלצותיה של "הועדה לרפורמה יהודית", שמינה המלך פרידריך-וילהלם ה-2, יורשו של פרידריך הגדול, לבדיקת האפשרות להטבת מצבם של היהודים. ועדה זו הוקמה בעקבות עצומה שהוגשה למלך בשנת 1787, מטעם נציגי הקהילות היהודיות בפרוסיה, להקל על השתלבות היהודים בחברה ובמדינה הפרוסית. ראשי הקהילה היהודית בברלין יזמו את הפנייה אל המלך החדש, לאחר שזה, עם עלותו לכס המלוכה, הביע את רצונו "להקל ככל שאפשר את מצבה של האומה [היהודית] המדוכאה הזאת". ואולם דיוני הוועדה שנמשכו שנתיים הניבו המלצות כה פושרות, עד שהנציגים היהודים, בהנהגת דוד פרידלנדר, הגיבו בהבעת  "משאלה איומה", כדבריהם, להשאיר את המצב, כפי שנקבע בימי פרידריך הגדול, על כנו. חברי הוועדה הממלכתית הציעו להשאיר בעינה את הגדרת מעמדם של היהודים כ"יהודים נסבלים" ו"יהודי חסות", לבטל את הערבות הקולקטיבית של היהודים בתשלום מסים, אך לא לשנות מנטל המסים המושת על היהודים. יהודים יורשו לעסוק בעבודת אדמה, אך לא יורשו לרכוש קרקעות מעובדים; יהודים יורשו לעסוק באומנויות, שאינן מאורגנות באמצעות הגילדות. התפישה שעל פיה עיצבו חברי הוועדה את המלצותיה היתה שיש להגן על כלל האזרחים מפני השנאה שרוחשים היהודים אל הגויים. אין לחולל שינויים ממשיים בתקנות לגבי היהודים, קודם שיעברו אלה "שיפור יסודי וכללי".

בינתיים הורה המלך על ביטול מס הגולגולת, ה"לייבצאלל", שהושת על כל יהודי הנכנס בשערי עיר או בתחומי המדינה (1787); כן בוטלה תקנת הפורצליין (מכס הקוניה) המשפילה (1788).

1791

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1791
דצמ 312014
 

בברסלאו נוסד ביזמת הממשלה בית-הספר "וילהלמשולע", שנועד להקנות השכלה כללית לילדי היהודים. פעילות בית-הספר לוותה במחלוקת קשה בין המשכילים לאורתודוכסים.  

1797

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1797
דצמ 312014
 

לאחר חלוקת פולין השנייה (1793) והשלישית (1795) נוספו לשטחה של פרוסיה גלילות פוזן, קאליש, וארשה, פלוצק וביאליסטוק – "פרוסיה הדרומית והמזרחית החדשה". מספר היהודים בתחום שלטונה של פרוסיה נאמד בכ-225,000 נפש, שהם כ-2.3% מכלל האוכלוסיה. הממשלה הוציאה בחודש אפריל חוק כללי מיוחד, שנועד לקבוע את מעמדם ואת זכויותיהם של יהודי המחוזות הפולניים, כיוון שלא ניתן […]

1798

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1798
דצמ 312014
 

לאחר פניות חוזרות של פרנסי הקהילה היהודית בברלין לבטל את ההגבלות המשפילות המונעות שילובם של יהודים משכילים בחיי הממלכה הפרוסית, פרסמה הממשלה גילוי-דעת ובו היא מביעה צער על המדיניות הנקוטה כלפי היהודים, אבל היא מחויבת במדיניות כזאת כדי להגן על הציבור הנוצרי מפני כניסת "האומה היהודית", המתמידה בהתבדלותה ובאיבתה הלאומית כלפי החברה הנוצרית. כל עוד ההמונים […]

1799

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1799
דצמ 312014
 

בעילום שם יצאה לאור החוברת "מכתב גלוי אל היועץ הראשי של הקונסיסטוריה, הכהן טלר, מאת כמה ראשי משפחות, בני הדת היהודית". בחוברת זו הצביעו המחברים על כך שגם אם אינם מוכנים להתנצר, הרי הם מדברים בשם יהדות מתוקנת, בעלת תפיסה דאיסטית, שאיננה מתבססת על המצוות המעשיות, כי אם על העיקרים המוסריים הנעלים המונחים ביסוד שתי […]

1803

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1803
דצמ 312014
 

הפולמוס בשאלת זכויות האזרח ליהודים מתלקח מחדש. בברלין יצא לאור חיבורו של קרל גרטנואר (Karl W.F. Grattenauer, 1770-1838 ), "נגד היהודים" (Wider die Juden) , בו תקף את האופי היהודי, שאין לו תקנה. יש לשוב ולבודד את היהודים ולסמן אותם באמצעות טלאי כתום. ספרו של גרטנואר היכה הדים והיה לרב-מכר. כבר ב-1791 הוציא גרטנואר בעילום […]

1808

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1808
דצמ 312014
 

ברפורמות החוקתיות שהנהיגה הממשלה הפרוסית, בעקבות שלום טילזיט, הוכרו היהודים כתושבים אזרחים בכל ערי מגוריהם. מעמד "יהודי החסות" בוטל והומר במעמד אזרחי. התושבים היהודים הורשו להשתתף בבחירות לרשויות הערים ואף להיבחר. בבחירות לעיריית ברלין, שהתקיימו בשנת 1809, מספר היהודים שהיו זכאים לבחור הגיע ל-275. במדינת באדן (שהוקמה בגבולות חדשים בעקבות שלום טילזיט) הוכרו היהודים כאזרחי […]

1810

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1810
דצמ 312014
 

עם הקמת הדוכסות הגדולה של פרנקפורט הוכרז בחוקה החדשה, כי כל התושבים יוכרו כאזרחים שווי זכויות. הדוכס הגדול של פרנקפורט, הנסיך קרל דאלברג, בלחצם של העירונים, תבע מן היהודים תשלום כופר של 440,000 גולדנים, כפיצוי על אובדן ההכנסות ממס החסות (שוצגעלד), שהזרים לקופת המדינה סכום של 22,000 מדי שנה. היהודים הסכימו לעסקה המוצעת וקנו את […]

1811

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1811
דצמ 312014
 

יהודי מקלנבורג הגישו עצומה לדוכס פרידריך-פראנץ ה-1 להעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודי הממלכה. הדוכס עצמו תמך בדרישת היהודים, אך הלאנדטאג (אספת המעמדות) של מקלנבורג העמיד תנאים מוקדמים: שהיהודים יוותרו על חלק מן הדינים "הלא-עקרוניים" של דתם, בכלל זה שמירת השבת, דיני כשרות, דיני אישות; שילדי היהודים יתחנכו בבתי-ספר גרמניים; שבכל משפחה רק אחד מן הבנים […]

1812

 1814-1789, אירופה, פרוסיה  סגור לתגובות על 1812
דצמ 312014
 

ב-11 במרס חתם המלך פרידריך וילהלם ה-3 על "החוק לגבי מצבם האזרחי של היהודים". חוק זה קבע, כי כל היהודים המתגוררים באופן חוקי ברחבי הממלכה יזכו במעמד של "תושבים ילידי המקום ואזרחים פרוסים". תנאי לכך: עליהם לסגל לעצמם שמות משפחה קבועים, לכתוב בשפה הגרמנית או בכל שפה חיה אחרת (כלומר, לא בעברית) ולחתום את שמם […]