Permalink  1814-1789, אפריקה, לוב  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

עם שקיעת כוחה של השושלת הקארמנלית השלטת בלוב (1835-1711), התערער ביטחונם של היהודים. ב-1793 השתלט הקורסייר (שודד-ים) האלג'ירי, עלי בורגול, על טריפולי. הלחץ על היהודים גבר.