מבוא

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על מבוא
דצמ 312014
 

מספר היהודים בקיסרות האוסטרית נאמד בכ-700,000  נפש, חלקם הגדול בגליציה (למעלה מ-280,000) ובהונגריה (למעלה מ-260,000). התקנות ביחס ליהודים השתנו בהתאם לאזורי  השליטה ההיסטוריים של בית האבסבורג – השטחים הגרמנים, הסלביים, ההונגריים, ולאחר הניצחון על נפוליאון נוספו לאוסטריה גם מחוזות איטלקיים. הקו המוצהר של השלטון היה שיש לקיים את הסטטוס-קוו החוקי ביחס ליהודים. אך אין לעודד את ריבויים והתפשטותם. יש לפעול לתיקון קלקלותיהם של היהודים כדי לסגל אותם אל דפוסי החיים של כלל הציבור. כך, למשל, בבוקובינה שסופחה לגליציה ב-1786, נהנו היהודים (שמנו ב-1830 קרוב ל-8,000 נפש, בתוך אוכלוסיה של כ-350,000 נפש) מזכויות מיוחדות – פטור מן השירות הצבאי ופטור מן המסים המיוחדים על צריכת הבשר הכשר והנרות – בהשוואה לכלל יהודי גליציה.

ישיבת יהודים בעיר הבירה, וינה, היתה אסורה; אך כמה משפחות של יהודי חצר ישבו בעיר במעמד של "נסבלים" ובבתיהם מצאו חסות כמה עשרות יהודים, ששימשו כמשרתים, מחנכים, טבחים, רואי-חשבון. הקהילה היהודית בווינה מנתה קרוב למאתים נפש. גדול מזה היה מספר היהודים שהותרה שהותם בווינה לתקופה מוגבלת לרגל עסקיהם; אך הם הפכו ישיבת ארעי זו לישיבת קבע, בכל מיני תכסיסים ודרכי הערמה. רק יהודים נתיני תורכיה היו רשאים להתגורר בעיר, בהתאם להסכם היסטורי בין הקיסרות האוסטרית לסולטנות העותמנית. השלטון העותמני העניק לנתיניו הגנה מלאה, בכלל זה היהודים, והממשל האוסטרי, מצדו, הקפיד על קיום ההסכם כדי לא להתגרות בתורכים. לשכת-יהודים מיוחדת היתה ממונה על הפיקוח על ישיבת היהודים בווינה וזו היתה מצוידת בסמכויות נרחבות כדי לאתר יהודים בלתי-לגליים ואף לשפוט ולגרש אותם.

1820

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1820
דצמ 312014
 

ינואר. יצא צו קיסרי לשנות את שפת התפילות, הדרשות והטקסים בבתי-הכנסת מעברית לגרמנית. ההחלטה נומקה בצורך לתקן את מצבם הדתי, המוסרי והתרבותי של היהודים. בתגובה על הצו החדש הוגש לקיסר תזכיר מאת המחנך הרפורמי, פטר (פרץ) בר (1838-1758), ששימש כמורה בבית-הספר היהודי החדש בפראג, ובו הצעה מפורטת לתיקון דפוסי הפולחן היהודי וטיהור הדת מכל הסיגים […]

1826

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1826
דצמ 312014
 

הקהילה היהודית בווינה לא הוכרה באופן רשמי, אף שמכל בחינה פנימית התנהלה כקהילה לכל דבר. פרנסי הקהילה, שתמכו ברפורמה מתונה, הפנו בקשה אל הממשלה לאשר הקמת בית-כנסת חדש על פי דוגמת ההיכל בהמבורג. בקשה זו נדחתה, אך העותרים מצאו דרך לעקוף את איסור הממשלה. בסיועו של פקיד בכיר ששוחד, גרמו להתמוטטות תקרת בית-הכנסת הישן, ובמקומו […]

1836

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1836
דצמ 312014
 

היכל (טמפל) חדש, דוגמת ההיכל בווינה, הוקם גם בפראג. במאבק בין משכילים ואדוקים כאן, הסתמן שוויון כוחות. ב-1832 נוסדה בפראג "אגודה לתקנת הפולחן של דת ישראל", שחבריה נמנו על השמנה והסלתה של הקהילה היהודית. בבית-הכנסת החדש לא הונהגו תיקונים; אך מינויו של שלמה יהודה רפופורט כרב העיר נחשב הישג למשכילי הקהילה; אף שרב משכיל זה […]

1846

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1846
דצמ 312014
 

האיכרים בגליציה התקוממו והציפיה למרד פולני חדש גברה. ראשי הקהילה היהודית בלבוב פנו לממשלה בהצעה להקים גדוד יהודי, שיעמוד לשירותה של הממשלה. בד בבד שיגרו יהודי לבוב עצומה לשלטונות לבטל את האיסור על נוכחות יהודית בכפרים ומכירת משקאות חריפים לאיכרים, כגמול על הלויאליות של האוכלוסיה היהודית. פנייה זו לא נענתה.

1847

 1848-1814, אוסטריה והונגריה, אירופה  סגור לתגובות על 1847
דצמ 312014
 

על רקע התסיסה הלאומית שאחזה בעמי הקיסרות האוסטרית, יזמו מנהיגי הקהילה של לבוב כנס של שש הקהילות הגדולות בגליציה, כדי להכין עתירה משותפת אל הקיסר לתקן סוף-סוף את מדיניות האפלייה הנוהגת כלפי היהודים, בניגוד משווע לאיגרת הסובלנות של הקיסר יוזף השני. גם עתירה זו לא זכתה לתגובה.