Permalink  1848-1814, אסיה, סוריה ולבנון  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

מספרי היהודים בסוריה, בתחילת התקופה, נאמדו בין 4,000 ל-5,000 נפש (אף כי יש אומדנים גדולים יותר). הקהילה היהודית הגדולה היתה בחלב, שבה התגוררו כשני שלישים מיהודי סוריה ולבנון. הקהילה השנייה בגודלה היתה קהילת דמשק, שמנתה כחמישית מכלל היהודים.