Permalink  1848-1814, אפריקה, מצרים  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

במצרים שכנו באמצע המאה ה-19 כ-7,000 יהודים, רובם בקהיר ובאלכסנדריה. בימי שלטונו של מוחמד עלי ובהשפעת שיווי הזכויות שהוענק ליהודים בימי הכיבוש הנפוליאוני, התייצב מעמדם של היהודים במצרים. הם נהנו מהגנה מלאה של השלטונות. הקהילה היהודית במצרים גדלה במשך המחצית הראשונה של המאה כתוצאה מהגירה של מאות יהודים, הן מאירופה (אלה נקראו "איטלקים", גם אם הגיעו ממזרח-אירופה) והן מארצות המגרב (בעיקר ממרוקו).

1840

 1848-1814, אפריקה, מצרים  סגור לתגובות על 1840
דצמ 312014
 

בקהיר הוקם, ביזמת אדולף כרמיה, בית-ספר יהודי מודרני, שתכנית הלימודים שלו כללה, מלבד לימודי הקודש ולימוד שפת הקודש, גם לימוד חשבון ושפות זרות – צרפתית וערבית. הוקם גם בית-ספר לבנות במתכונת זו. מוסדות חינוך דומים הוקמו גם באלכסנדריה.

 Permalink  1848-1814, אפריקה, לוב  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

בלוב חיים כ-15,000 יהודים, קרוב למחציתם בעיר הבירה טריפולי. ב-1835 שבו התורכים לשלוט בלוב. ברוח מדיניות התנזימאת שהונהגה באימריה העותמנית בוטלו כמה מן האפליות הנהוגות כלפי היהודים.

 Permalink  1848-1814, אפריקה, תוניס  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

מספר היהודים בתוניס, לקראת אמצע המאה, הוערך בקרוב ל-30,000 נפש, למעלה ממחציתם בעיר הבירה תוניס.

1823

 1848-1814, אפריקה, תוניס  סגור לתגובות על 1823
דצמ 312014
 

השלטונות עצרו יהודי שחבש מגבעת אירופית, באשמת אי-ציות להוראת ה"ע'יאר" המחייב את היהודים לחבוש כיסוי ראש מיוחד. יהודי זה, יליד גיברלטר, היה נתין בריטי ופנה להגנת הקונסול האנגלי. הקונסול תבע מן הביי לשחרר את היהודי ואיים בניתוק קשרי בריטניה עם תוניס. יתר על כן, שייטת בריטית עשתה דרכה לכיוון תוניס. מיד הורה הביי על שחרור […]

 Permalink  1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

באלג'יריה חיו כ-17,000 יהודים, כשני שלישים מהם בארבע הערים הגדולות – אלג'יר (5,000), קונסטנטין (3,000), אוראן (2,300), תלמסאן (1,500). כמה מאות יהודים נוודים ("בחוצים") חיו בפאתי המדבר, דרומה מקונסטנטין.

1830

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1830
דצמ 312014
 

כיבוש אלג'יריה בידי הצרפתים, אף שהיה מלווה ברגשות מעורבים מצד היהודים –  שינה בבת אחת את מעמדה של הקהילה היהודית. נאמנים לדרכם הריכוזית, יצרו הצרפתים מיד תפקיד של "ראש האומה היהודית" (Chef de la nation juive ), שבסמכותו ניהול תקציבי הקהילה וגביית המסים. תפקיד זה בוטל בשנת 1836.

1834

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1834
דצמ 312014
 

סמכויותיהם של הדיינים והרבנים צומצמו והוגבלו אך לענייני נישואין וגטין. במגפה שפרצה בוהראן (אוראן) מתו 144 תושבים, מהם 44 יהודים.

1841

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1841
דצמ 312014
 

בוטלה מערכת בתי-הדין הרבניים. על היהודים הוחל החוק האזרחי הצרפתי. בענייני אישות ודת נשמרה לרבנים הזכות לצרף חוות-דעת, אך זו לא היתה מחייבת לגבי מערכת השיפוט הצרפתית. ביטול האוטונומיה היהודית הדתית והחלת המשפט האזרחי הצרפתי על יהודי אלג'יר נעשה בהשראת הדגם שעל פיו אורגנה יהדות צרפת. כבר ב-1833 ביקשה ההנהגה היהודית בפריס מן הממשלה לפעול […]

1845

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1845
דצמ 312014
 

נובמבר. בחקיקה מיוחדת הוקמה קונסיסטוריה מרכזית באלג'יר ושתי קונסיסטוריות אזוריות באוראן ובקונסטנטין. ניהול הקונסיסטוריות הופקד בידי פקידי ממשל יהודים מצרפת – חילונים ורבנים. מינויים אלה ביטאו מצד אחד את ההתנשאות התרבותית של יהדות צרפת ומצד שני את מדיניות הממשלה להטמיע את תרבות צרפת בקרב האוכלוסייה המקומית, וקודם כל בקרב הציבור היהודי. מדיניות זו של מודרניזציה […]