Permalink  1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

באלג'יריה חיו כ-17,000 יהודים, כשני שלישים מהם בארבע הערים הגדולות – אלג'יר (5,000), קונסטנטין (3,000), אוראן (2,300), תלמסאן (1,500). כמה מאות יהודים נוודים ("בחוצים") חיו בפאתי המדבר, דרומה מקונסטנטין.

1830

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1830
דצמ 312014
 

כיבוש אלג'יריה בידי הצרפתים, אף שהיה מלווה ברגשות מעורבים מצד היהודים –  שינה בבת אחת את מעמדה של הקהילה היהודית. נאמנים לדרכם הריכוזית, יצרו הצרפתים מיד תפקיד של "ראש האומה היהודית" (Chef de la nation juive ), שבסמכותו ניהול תקציבי הקהילה וגביית המסים. תפקיד זה בוטל בשנת 1836.

1834

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1834
דצמ 312014
 

סמכויותיהם של הדיינים והרבנים צומצמו והוגבלו אך לענייני נישואין וגטין. במגפה שפרצה בוהראן (אוראן) מתו 144 תושבים, מהם 44 יהודים.

1841

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1841
דצמ 312014
 

בוטלה מערכת בתי-הדין הרבניים. על היהודים הוחל החוק האזרחי הצרפתי. בענייני אישות ודת נשמרה לרבנים הזכות לצרף חוות-דעת, אך זו לא היתה מחייבת לגבי מערכת השיפוט הצרפתית. ביטול האוטונומיה היהודית הדתית והחלת המשפט האזרחי הצרפתי על יהודי אלג'יר נעשה בהשראת הדגם שעל פיו אורגנה יהדות צרפת. כבר ב-1833 ביקשה ההנהגה היהודית בפריס מן הממשלה לפעול […]

1845

 1848-1814, אלג'יריה, אפריקה  סגור לתגובות על 1845
דצמ 312014
 

נובמבר. בחקיקה מיוחדת הוקמה קונסיסטוריה מרכזית באלג'יר ושתי קונסיסטוריות אזוריות באוראן ובקונסטנטין. ניהול הקונסיסטוריות הופקד בידי פקידי ממשל יהודים מצרפת – חילונים ורבנים. מינויים אלה ביטאו מצד אחד את ההתנשאות התרבותית של יהדות צרפת ומצד שני את מדיניות הממשלה להטמיע את תרבות צרפת בקרב האוכלוסייה המקומית, וקודם כל בקרב הציבור היהודי. מדיניות זו של מודרניזציה […]