Permalink  1848-1814, אפריקה, מצרים  סגור לתגובות על
דצמ 312014
 

במצרים שכנו באמצע המאה ה-19 כ-7,000 יהודים, רובם בקהיר ובאלכסנדריה. בימי שלטונו של מוחמד עלי ובהשפעת שיווי הזכויות שהוענק ליהודים בימי הכיבוש הנפוליאוני, התייצב מעמדם של היהודים במצרים. הם נהנו מהגנה מלאה של השלטונות. הקהילה היהודית במצרים גדלה במשך המחצית הראשונה של המאה כתוצאה מהגירה של מאות יהודים, הן מאירופה (אלה נקראו "איטלקים", גם אם הגיעו ממזרח-אירופה) והן מארצות המגרב (בעיקר ממרוקו).

1840

 1848-1814, אפריקה, מצרים  סגור לתגובות על 1840
דצמ 312014
 

בקהיר הוקם, ביזמת אדולף כרמיה, בית-ספר יהודי מודרני, שתכנית הלימודים שלו כללה, מלבד לימודי הקודש ולימוד שפת הקודש, גם לימוד חשבון ושפות זרות – צרפתית וערבית. הוקם גם בית-ספר לבנות במתכונת זו. מוסדות חינוך דומים הוקמו גם באלכסנדריה.