Permalink  1878-1848, אוסטרליה  סגור לתגובות על
ינו 012015
 

מספר היהודים בקונטיננט עלה מכ-1700, על סף שנות החמישים, לכ-9,000, על סף שנות השמונים. מיעוט היהודים, הפיזור היחסי ברחבי היבשת הגדולה, הפער בין מספרי הגברים והנשים (ב-1881 היה היחס בין נשים לגברים 100:78) העמידו בסימן שאלה את סיכויי המשך קיומה של הקהילה היהודית באוסטרליה. אך ההגירה הנמשכת ומגמת הריכוז הגוברת של היהודים בערים הגדולות שינו את התמונה. ההיסטוריה היהודית המקומית היתה חסרת אירועים, משום שהיהודים לא סבלו מכל אפליה והם השתלבו יפה במרקם החיים האוסטרליים וחדרו לכל תחומי החיים – הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים והחברתיים – ותרמו תרומתם לעיצוב התרבות המקומית  הצעירה.