1848

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1848
אוק 252014
 

מרס

בקרבות שהתחוללו בברלין בין המהפכנים לבין הצבא, נפלו כעשרים יהודים. הם נקברו בקבר אחים עם כל 230 חללי הקרבות. בהלווייתם הלכו יחד ראשי הפרוטסטנטים, הקתולים והיהודים.

מאי

בפרלמנט הכל-גרמני שהתכנס בפרנקפורט השתתפו ארבעה יהודים; המשפטן היהודי והלוחם הוותיק לזכויות היהודים, גבריאל ריסר, שימש כסגן יושב-ראש הפרלמנט. סביב שאלת שוויון הזכויות ליהודים התנהל ויכוח נמרץ. בסופו של דבר הוסכם כי בחוקה העתידה יקבע שוויון כל אדם בפני החוק, ללא הבדל דת.

עקרון השוויון בפני החוק נכלל בחוקות רוב המדינות הגרמניות, בכלל זה פרוסיה. גם לאחר שפוזרה האספה מכוננת הפרוסית, בדצמבר 1848, נשמר עקרון השוויון בחוקה שהעניק המלך הפרוסי. רק בבוואריה לא שונה מצבם החוקי של היהודים. בזמן המהפכה רבו שם מקרי ההתנפלות על היהודים, בערים ובכפרים.

 Tagged with:

1849

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1849
ינו 012015
 

בפרוסיה הונהגה שיטת בחירה ללאנדטאג על פי שלושה מעמדות, שהבטיחה רוב לשמרנים וחסמה את הדרך בפני כניסת יהודים לבית-הנבחרים.

1850

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1850
ינו 012015
 

ינואר 31 בינואר. בחוקת פרוסיה הוכנס תיקון שקבע כי "הדת הנוצרית היא יסוד ושורש המוסדות הממלכתיים השייכים לפולחן דתי, ואין זה סותר את עקרון החירות הדתית הכלול בסעיף 12 של החוקה". סעיף 12 קבע כי "הזכויות האזרחיות והמדיניות אינן תלויות בדת", ואילו על בסיס התיקון החדש ניתן היה למנוע מינוי יהודים למשרות ממלכתיות או הסמכתם […]

1851

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1851
ינו 012015
 

אוגוסט ביטול הדקלרציה הפרנקפורטית משנת 1848 על "עיקרי הזכויות של אזרחי גרמניה" (ע"י הבונדסטאג?). בפרנקפורט, החרדים בהנהגת שמשון רפאל הירש (1888-1808) פרשו מן הקהילה היהודית הנשלטת בידי הריפורמים והקימו "אגודה דתית ישראלית", עם מערכת חינוך משלהם. שמשון רפאל הירש פיתח בכתביו את תפיסת הניאו-אורתודוכסיה, כנגד תפיסת הריפורמה. סיסמת הניאו-אורתודוכסיה היתה "תורה עם דרך-ארץ", שמשמעה היה […]

1853

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1853
ינו 012015
 

יצא לאור הכרך הראשון (לאמתו של דבר זה היה הרביעי בסדר 13 הכרכים של החיבור בשלמותו) של "תולדות היהודים מן הזמנים הקדומים ביותר עד ימינו", חיבורו המונומנטלי של ההיסטוריון צבי היינריך גרץ (1891-1817). גרץ השלים את חיבורו ב1876-. גרץ היה קרוב ברוחו לתפישת היהדות הפוזיטיבית-היסטורית, ועם זאת שזורה היתה בכתיבתו ההיסטורית נימה לאומית ברורה, שכן […]

1854

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1854
ינו 012015
 

"הסמינר התיאולוגי היהודי" נוסד בברסלאו, ביזמתו של הרב זכריה פרנקל (1875-1801), כמרכז להכשרת רבנים ברוח היהדות "הפוזיטיביסטית-היסטורית", שאותה הציג כזרם השלישי, השמרני, בין היהדות הריפורמית לבין היהדות הניאו-אורתודוכסית. פרנקל פרש מן התנועה הריפורמית בוועידת פרנקפורט (1845), במחאה על ההחלטה שנתקבלה שם לבטל את העברית כשפת הקודש הנהוגה בתפילות ובטקסים היהודיים. ב-1851 ייסד פרנקל את "הירחון […]

1856

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1856
ינו 012015
 

לודוויג פיליפסון, עורך העיתון היהודי Allgemeine Zeitung des Judentums("העתון הכללי של היהדות") יזם פעולת מחאה של הקהילות היהודיות ברחבי גרמניה כנגד יזמת החקיקה של המפלגה הקלריקלית-יונקרית הימנית הקיצונית לבטל את סעיף 12 בחוקה הפרוסית (ראה לעיל, 1851). שלוש מאות אגרות מחאה הופנו אל בית-הנבחרים הפרוסי מטעם קהילות יהודיות ברחבי הארץ. חוגים נרחבים בדעת-הקהל הגרמנית מחו […]

1857

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1857
ינו 012015
 

יצא לאור חיבורו הגדול של אברהם גייגר (1874-1810), הרוח החיה בתנועת הריפורמה בגרמניה, "גוף המקרא ותרגומיו" (Urschrift und Uebersetzungen der Bibel), המטפל בחתימת המקרא והתורה שבכתב בימי בית שני על רקע הניגוד בין פרושים וצדוקים, והמעבר ליצירת התורה שבעל-פה. גייגר, בהרצאותיו ובחיבוריו, נתן מהלכים לרעיון "התעודה" של ישראל: שליחותו של העם היהודי היא להפיץ את […]

1859

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1859
ינו 012015
 

שני צירים יהודים נכנסו ללאנדטאג (בית הנבחרים) החדש של פרוסיה.  היה זה סימן מובהק להתגברות הכוחות הליברליים בממלכה. לודויג פיליפסון שוב יוזם מערכת פטיציות של הקהילות היהודית אל בית הנבחרים הפרוסי ובהן דרישה למימוש שיווי הזכויות של היהודים.

1860

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1860
ינו 012015
 

אפריל 25 באפריל. דיון סוער בלאנדטאג הפרוסי בפטיציה של יהודי ווסטפאליה התובעים פתיחת משרות ממלכתיות ליהודים. ברוב של 169 כנגד 110 צירים קיבל בית הנבחרים החלטה הקוראת לממשלה לעיין בפניית היהודים. בית הנבחרים, שבו הרוב ליברלי, מאשר הצעת חוק לבטל את השבועה המיוחדת ליהודים; אך הבית העליון, שבו רוב לשמרנים, מבטל אותה. לעומת זאת, במדינות […]