1862

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1862
ינו 012015
 

יצא לאור ספרו של משה הס (1875-1812)  "רומי וירושלים" ובו קריאה לתחייה לאומית מדינית של העם היהודי בארצו. ספר זה נכתב בהשפעת מלחמת השחרור של האיטלקים ובהשראת הכרכים הראשונים של "דברי ימי ישראל" מאת של צבי היינריך גרץ. "היהדות היא קודם כל – אומה", הכריז הס, והיא צריכה לחדש את חייה הלאומיים בארץ-ישראל. הס עצמו […]

1867

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1867
ינו 012015
 

לאחר מלחמת פרוסיה-אוסטריה ב-1866, וצירוף מדינות כהאנובר ושלזויג-הולשטין לפרוסיה,  גדל מספר היהודים בפרוסיה לכ-310,000 נפש. עם ייסוד "הקונפדרציה הגרמנית הצפונית" בראשותה של פרוסיה, הוקם הרייכסטאג (בית הנבחרים של הקונפדרציה), שאליו נכנסו ארבעה צירים יהודיים. 412 הקהילות היהודיות ברחבי הברית פנו אל הרייכסטאג בבקשה לכלול בחוקת הברית סעיף המבטיח את שוויון זכויות היהודים בכל המדינות החברות […]

1868

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1868
ינו 012015
 

רבנים ריפורמיים התכנסו בקאסל בניסיון בניסיון להגיע לנוסח מוסכם של סידור תפילה מתוקן אחיד עבור הקהילות הריפורמיות ברחבי גרמניה וכן לקבוע עמדה מוסכמת כלפי התלמוד. בשל חילוקי הדעות בין הרבנים לא הושגה הסכמה, אבל הוחלט על כינוס ועידה (Synode) גדולה בשנה שלאחריה, ובה ישתתפו גם ראשי קהילות ואישי רוח שאינם רבנים, כדי לדון בעיקרי הריפורמה […]

1869

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1869
ינו 012015
 

יוני 29 ביוני. ועידתהריפורמים התכנסה בלייפציג, בהשתתפות למעלה משמונים צירים, בהמשך לוועידת קאסל, כדי לגבש מדיניות תיקונים משותפת לכל הקהילות הריפורמיות בגרמניה ובארצות המערב. הוחלט שיש להשליט בסידור התפילה את שפת המדינה (גרמנית) ויש להוציא מן הסידור את המוטיבים הלאומיים והמשיחיים (מוטיב הגאולה). בשאלות אחרות – המילה, השבת, כשרות, אישות – לא הגיעו לכלל הסכמה […]

1871

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1871
ינו 012015
 

יולי הוועידה הריפורמית, שנדחתה בשל מלחמת פרוסיה-צרפת, התכנסה באוגסבורג, בהשתתפות 52 צירים. הוועידה החליטה כי יש להנהיג נישואים אזרחיים כחובה, יש לבטל את מנהג החליצה, תינוקות שלא נימולו גם הם ייחשבו יהודים, נסיעה בשבתות ובחגים מותרת. הוועידה יצאה בגילוי-דעת על היהדות ולפיו ייעודה של היהדות להציע לאנושות את תורת המוסר שלה, שהיא עצמה פרי התפתחות […]

1876

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1876
ינו 012015
 

פרוסיה חוקקה את "חוק הפרישה מן הקהילה היהודית" (Austrittgesetz), שהעניק לגליזציה לתהליך פרישתן של העדות האורתודוכסיות מן הקהילות היהודיות הכלליות והתארגנותן הנפרדת. יחד עם זה הכיר החוק בזכותם של יחידים יהודים לפרוש מן הקהילה היהודית, בלא שיאלצו לצורך זה להמיר את דתם. בכך פקעה למעשה סמכות הקהילה על היחיד היהודי.  בלחצם של האורתודוכסים ובסיועו של […]