Permalink  1878-1848, אירופה, נורבגיה  סגור לתגובות על
ינו 012015
 

כניסת יהודים לנורבגיה היתה אסורה גם על פי החוקה הליברלית של 1814. בשנות ה-40' החל הדיון הציבורי בשינוי החוק לגבי היהודים. ועדה לעניני החוקה המליצה על שינוי החוק ב-1842. בהצבעות חוזרות ונשנות בפרלמנט הנורבגי (סטורטינג) לא הושג הרוב המספיק (שני שלישים) לשינוי. רק ב-1851 נתקבלה ההחלטה, ברוב של 93 כנגד 10, המתירה כניסת יהודים והתיישבותם בתחומי הממלכה עם זכויות אזרח מלאות. ב-1875 הגיע מספר התושבים היהודים בנורבגיה ל-25 נפש. מספר היהודים בנורבגיה החל מתרבה באופן משמעותי רק בשנות ה-80' ואילך. לקהילות היהודיות הקטנות הראשונות בנורבגיה קראו "קהילת משה".