1848

 1878-1848, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1848
ינו 012015
 

בחוקה החדשה של שווייץ (1848) ניתנה זכות הישיבה בקנטונים של שווייץ רק ל"בעלי דת נוצרית".  בקנטון ארגאו (Aargau) ישבו אמנם כאלפים יהודים, בשתי קהילות, אך אלה היו משוללי זכויות אזרח. על בסיס החוקה החדשה ניסו יהודי ארגאו להשיג לעצמם זכות תנועה חופשית בשאר הקנטונים, אך זו נתקלה בהתנגדות תושבי הקנטונים הסמוכים.

1856

 1878-1848, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1856
ינו 012015
 

מועצת הברית השווייצית (הבונדסראט), לאחר דין ודברים ממושך, החליטה על מתן זכות תנועה חופשית ליהודי ארגאו בכל רחבי המדינה. הניסיון להעניק ליהודי ארגאו זכות בחירה למועצות הערים ולקנטון נתקל בהתנגדות עזה של תושבי ארגאו.

1862

 1878-1848, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1862
ינו 012015
 

מאי 15 במאי. הפרלמנט של ארגאו קיבל החלטה ברוב מוחץ להעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודי הקנטון. החלטה זו עוררה סערת רוחות בקנטון. הוחלט לקיים משאל עם. זה נערך בנובמבר וברוב של 26,702 כנגד 7,733 דחו תושבי הקנטון את החוק המעניק שיווי זכויות אזרחי ליהודים. יהודי ארגאו פנו אל מועצת הברית השווייצית להתערב בעניין. הבונדסראט, בהחלטה […]

1866

 1878-1848, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1866
ינו 012015
 

ינואר. הושגה הסכמה בין ממשלות הקנטונים לבטל את ההגבלות על ישיבת יהודים בכל הקנטונים.

1874

 1878-1848, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1874
ינו 012015
 

בחוקה החדשה של שווייץ בוטלו כל ההגבלות על תושבים שאינם נוצרים. בכך הושלם תהליך שיווי הזכויות האזרחי של יהודי שווייץ.