1864

 1878-1848, אפריקה, מרוקו  סגור לתגובות על 1864
ינו 012015
 

פברואר – בעקבות תזכיר שהגיש משה מונטיפיורי לסולטן המרוקני, מולאי מוחמד (1873-1859), פרסם הסולטן צו מלכותי (ט'היר) ובו הוא קובע כי יש לנהוג כלפי היהודים כשווים לזולתם. מונטיפיורי הסב את תשומת לבו של הסולטן לרפורמות שהונהגו באימפריה העותמנית לגבי מעמדן של העדות הלא-מוסלמיות. אך מבחינה מעשית לא שינה הצו החדש הרבה במעמדם ומצבם של היהודים.

חדירת המעצמות האירופיות לאזור, מצד אחד, הגבירה את הלחץ על השליטים המקומיים לחזק את ההגנה על היהודים ולהיטיב את מצבם; מצד שני, הגדילה את המתח בין האוכלוסיה המקומית לבין המיעוט היהודי, שנראה היה כי הוא אינו בוחל בחסות האירופית ואף מוכן להמיר בה את החסות המוסלמית המסורתית. כקונסולים של המעצמות האירופיות בערים הגדולות שימשו ברוב המקרים סוחרים יהודיים עשירים מקומיים.