Permalink  1895-1878, אוסטרליה  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

ב-1881 מספר היהודים באוסטרליה 9,125, כ-0.41% מכלל האוכלוסיה, 78 נשים על כל 100 גברים. המחסור בנשים הגביר את מגמת הנישואים המעורבים באוסטרליה. מכל בחינה שהיא נהנו היהודים כאן משיווי זכויות מלא והשתתפו ללא כל הגבלה בחיים הציבוריים והפוליטיים. יהודים הגיעו לעמדות מפתח – שר בממשלה, חבר פרלמנט, ראש עירייה – ועם זאת לא נמנעו מליטול חלק פעיל במוסדות הקהילה היהודית.