Permalink  1895-1878, איטליה, אירופה  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

יהודי איטליה מנו כ-35,000 נפש. שוויון אזרחי מלא הונהג באיטליה, מאז זכתה בעצמאות ובאחדות לאומית. היהודים התערו לגמרי בחיים הפוליטיים והכלכליים של החברה האיטלקית. יהודים שימשו במשרות בכירות בכל ענפי החיים – גם בצבא, בממשלה, בפרלמנט ובסנט.