Permalink  1895-1878, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על
ינו 012015
 

בולגריה כוננה כמדינה עצמאית בעקבות קונגרס ברלין 1878. במלחמה נגד התורכים נקלעו היהודים בין המיצרים. בכמה ערים הואשמו היהודים בשיתוף פעולה עם התורכים וגורשו. ואולם על פי החלטות קונגרס ברלין זכו שלושים אלף היהודים היושבים בבולגריה בשוויון זכויות אזרחיות. הרב הראשי של יהודי סופיה, ר' גבריאל מרקאדו אלמוסנינו, צורף לאספה המכוננת כדי לייצג את המגזר היהודי  והיה בין החותמים על החוקה.  רוב יהודי בולגריה התגוררו בערים (סופיה, רושצ'וק, פיליפופול, וארנה) ועסקו במסחר זעיר ובמלאכה. בסיוע האליאנס הוקמה בבולגריה רשת של בתי-ספר יהודיים, בהם הונהגו לימודים כלליים בשפה הבולגרית ולימודים יהודיים בשפה הספניולית. הרוב המכריע של יהודי בולגריה היו צאצאי מגורשי היהודים מספרד. קהילה יהודית אשכנזית התקיימה בצד הספרדית. במשך הזמן התחברו שתי הקהילות לאחת. כמה מן הרבנים הראשיים של יהודי בולגריה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 היו ממוצא אשכנזי, ביניהם מרקוס (מרדכי) עהרנפרייז (1951-1869), מחשובי העסקנים הציוניים בימי הרצל.

1885

 1895-1878, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1885
ינו 012015
 

במלחמת בולגריה-סרביה נטלו היהודים חלק פעיל ונלהב. כמה מן הקהילות היהודיות בערים מימנו אחזקתן של פלוגות חיילים יהודיים. דוד מזרחי, מפקד הפלוגה היהודית של רושצ'וק, קיבל אות הצטיינות על גילוי אומץ לב במערכה.

1890

 1895-1878, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1890
ינו 012015
 

כמה התפרצויות אנטישמיות התרחשו בסופיה בקרב הסטודנטים באוניברסיטה ובגימנסיות.

1891

 1895-1878, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1891
ינו 012015
 

עלילת דם שנרקחה בעיר ווראץ נסתיימה בזיכוי מלא של הנאשמים. בדרך כלל הקפיד הממשל על מדיניות הוגנת כלפי היהודים; אך בשדרות החברתיות השונות, בעיקר בשכבה העממית של האיכרים, רחשה האיבה כלפי היהודים.