Permalink  1895-1878, אירופה, הולנד  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

בהולנד גדלה האוכלוסיה היהודית, בין השנים 1881 ל-1899, מ-82,000 ל-104,000, כתוצאה מן ההגירה היהודית הגדולה ממזרח-אירופה לאמריקה. נמלי הולנד שימשו תחנת ביניים למהגרים היהודיים וחלק קטן מהם השתקע בהולנד. מחצית מיהודי הולנד התגוררו באמסטרדם. ליטוש יהלומים ומסחר ביהלומים, בכסף ובזהב – תפסו מקום מרכזי בתעסוקתם של היהודים באמסטרדם. הקהילה היהודית שמרה על דפוסי חיים אורתודוכסיים, ולא ידעה את הטלטלות התרבותיות שידעו יהודי גרמניה וצרפת, בעקבות תהליכי ההשכלה והאמנציפציה. כתוצאה מזה גם לא נוצרו חיכוכים מיוחדים בין היהודים לבין שכניהם הלא-יהודיים. בהולנד לא היו גילויי שנאה בולטים והתפרצויות אנטישמיות כלפי היהודים, בדומה לגרמניה או צרפת.