Permalink  1895-1878, אירופה, יוון  סגור לתגובות על
ינו 012015
 

בתחומי יוון חיו כ-10,000 יהודים, מחציתם באי קורפו. באתונה התקיימה קהילה קטנה בת כ-300 נפש. היהודים נהנו משיווי זכויות אזרחי; אך ברמה העממית האיבה ליהודים שלטה בכיפה. מאז שחרור יוון מעול התורכים נחשבו היהודים בעיני שכניהם כיסוד פרו-תורכי. לכך נוספה העוינות הדתית.

1891

 1895-1878, אירופה, יוון  סגור לתגובות על 1891
ינו 012015
 

14 באפריל. ילדה יהודיה נרצחה בקורפו בידי קנאים יווניים. מיד הופצה השמועה כי זו ילדה נוצריה שנרצחה בידי היהודים לצרכי פולחן. המון מוסת התנפל על הרובע היהודי, אך פוזר בידי המשטרה והצבא. ההמון שב וצר על הרובע משך שלושה שבועות. משהוסר המצור יצאו כ-1,500 יהודים את האי והיגרו לתורכיה ולאיטליה. גם באי זאנטה (Zante) הוכרחו […]