1889

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1889
ינו 012015
 

שנת תרמ"ט, על פי הלוח היהודי, נחשבה שנת שמיטה. פולמוס עז פרץ בתנועת "חובבי-ציון" סביב השאלה אם יש להחיל את שנת השמיטה על המושבות החקלאיות הצעירות בארץ-ישראל, על פי דרישת רבני ירושלים, שממילא התנגדו למפעל ההתיישבות החקלאית בארץ. הרבנים חובבי-ציון ברוסיה נקלעו למבוכה. חלקם תמך בעמדת רבני הישוב הישן; חלקם דרש להתיר את העבודה (בולט […]

1890

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1890
ינו 012015
 

פברואר. הממשלה הרוסית הסכימה להעניק רישיון פעולה לאגודה בשם "חברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובפלשתינה", שמקום מושבה יהיה בעיר אודסה. בכך הוכתרו בהצלחה מאמצים שנמשכו שנים מטעם חובבי-ציון ברוסיה להשיג לגליזציה לפעילות התנועה. פריצת הדרך באה לאחר שנודע כי הממשלה התורכית ביטלה את האיסורים וההגבלות על הגירת יהודים לארץ-ישראל. הישג זה […]

1891

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1891
ינו 012015
 

29 במרס. נתפרסמה פקודת הצאר, להוציא ממוסקבה בהדרגה את כל בעלי המלאכה היהודים, שהשתקעו בעיר במשך השנים, ולהעבירם אל תחום המושב. מיד נפתח ציד אדם לתפיסת כל היהודים היושבים בעיר ללא רישיון. ליהודים הישובים במוסקבה מזה שנים נקבעו ארכות זמן לסידור יציאתם מן העיר, משלושה חודשים ועד שנה. יהודים שלא הצליחו לחסל את עסקיהם בפרק […]

1892

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1892
ינו 012015
 

בפקודת הצאר נסגר בית-הכנסת הגדול החדש של יהודי מוסקבה. היהודים הורשו לקיים את תפילותיהם רק בבתים פרטיים ובמספר מוגבל. פקודת "חוק הערים" החדש, שפורסמה מטעם מיניסטריון הפנים, ביטלה את זכות ההשתתפות של היהודים בשלטון המוניציפלי. יהודים לא יוכלו להשתתף בבחירות למועצות העירוניות. במקום זה יוכלו לשמש כיועצים וכמשקיפים, שימונו מטעם השלטונות.

1893

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1893
ינו 012015
 

"חוק השמות" החדש אסר על היהודים לשנות את שמותיהם המקוריים לשמות רוסיים, על דעת עצמם. "חוק החדרים" התיר את הלימוד ב"חדר" לילדים יהודים, אך אסר על הוספת לימודים כלליים – לימוד השפה הרוסית ולימוד חשבון – ללימודי התורה ב"חדר". בפקודת הצאר הוצאה העיר יאלטה שבקרים מתחום המושב המותר לישיבת יהודים. מאות משפחות אולצו לצאת את […]

1894

 1895-1878, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1894
ינו 012015
 

"חוק הפספורטים" החדש הורה לכלול בתעודות הזיהוי של היהודים סימני זיהוי גופניים.