Permalink  1895-1878, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

גם לשווייץ הגיעו כשלושת אלפי מהגרים יהודים בשנות ההגירה הגדולה מרוסיה. מספר היהודים בכל הקנטונים נאמד בכ-10,000 נפש. במוסדות הלימוד הגבוהים – בציריך, ברן, לוזאן וג'נבה – נקלטו מאות סטודנטים יהודים מרוסיה, ששערי האוניברסיטאות בארץ מולדתם נסגרו בפניהם (הנומרוס קלאוזוס).

1892

 1895-1878, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1892
ינו 042015
 

משאל עם בשאלה אם להתיר המשך שחיטה כשרה על פי מנהג היהודים נערך בכל הקנטונים. 11 קנטונים כנגד 10 הכריעו לאסור על השחיטה (188,668 כנגד 116,392 קולות).

1897

 1895-1878, אירופה, שוויץ  סגור לתגובות על 1897
ינו 042015
 

בבאזל התקיים הקונגרס הציוני הראשון, ביזמתו של ד"ר תיאודור הרצל. הרצל ביקש לקיים את הקונגרס הראשון במינכן שבגרמניה. אך התנגדות הקהילה היהודית בעיר אילצה אותו להעתיק את מקום הכינוס לבאזל. ששה מתוך שבעת הקונגרסים הציוניים הראשונים התקיימו בעיר זו.