מבוא

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על מבוא
ינו 042015
 

לפני גל ההגירה הגדול שבא ממזרח-אירופה נאמד מספר היהודים בארצות-הברית בכ-300,000 נפש. בשנות השמונים והתשעים של המאה ה-19 נקלטו בארצות-הברית כמיליון מהגרים יהודים, רובם ככולם יוצאי מזרח-אירופה ובעיקר רוסיה. ניו-יורק היתה בסיס הקליטה העיקרי של המהגרים היהודים. כ-70% מן המהגרים היהודים שנחתו בנמל ניו-יורק בשנים 1890-1870 השתקעו בניו-יורק. חלקם השתקעו בערי המזרח הגדולות האחרות – פילדלפיה, בוסטון, שיקגו. מיעוטם עשו דרכם מערבה. עד סוף שנות השמונים הגיע מספר היהודים בניו-יורק לכ-200,000 נפש. המהגרים מצאו פרנסתם במפעלי החרושת הגדולים ובבתי-המלאכה הקטנים, בתנאי ניצול ובשכר עוני. רבים עסקו במסחר זעיר וברוכלות. והיו מהם שפילסו דרכם במהירות ממעמד של רוכלים נודדים לבעלי בתי-מסחר גדולים. סיפורי הצלחה כאלה הלהיטו את דמיונם של המהגרים לאמריקה, "ארץ האפשרויות הבלתי-מוגבלות".

בארצם החדשה עברו היהודים תהליך מהיר של הסתגלות תרבותית. הם השילו את לבושם היהודי המזרח-אירופי, את זקניהם ואת פאותיהם ונטמעו במראיתם החיצונית בתוך האוכלוסיה העירונית. עם זאת, שמרו על זיקתם הדתית והחברתית הישנה, באמצעות מאות "מניינים" שקיימו על פי מקומות המוצא שלהם. השפה השלטת בתוכם היתה האידיש ועיתונות אידית ערה שימשה אותם (12 עיתונים יומיים ושבועיים פעלו בתוכם בסוף שנות השמונים). הנטייה להתאגדות, אם ברמה התעסוקתית ואם ברמה החברתית-תרבותית, אפיינה את המהגרים היהודיים. אגודות פועלים ובעלי-מלאכה קמו בכל ענפי התעסוקה שבהם נטו היהודים להתרכז – חייטים, תופרות, כובענים, נגרים. ארגונים אלה שימשו מסגרות תמיכה חברתית, כלכלית ותרבותית, שסייעו מאד להישרדותם של המהגרים ולהיקלטותם באמריקה.

העלית היהודית באמריקה היתה מורכבת מן הקהילה הספרדית העתיקה ומן הקהילה של יוצאי גרמניה, שהגיעו לכאן משנות ה-30 של המאה ה-19 והגיעו למעמד של עושר והשפעה, בעיקר בעסקי בנקאות, מסחר, עריכת-דין. לאחר מלחמת האזרחים האמריקנית, נפתח פרק של התפתחות כלכלית מואצת, שבה יזמים נועזים, ביניהם יהודים יוצאי גרמניה, שהחלו את דרכם כרוכלים נודדים, עשו הון עתק בפיתוח מכרות, תעשיות הפלדה, מסילות-הברזל, קווי הטלפון והטלגרף. משפחות סליגמן (Seligman), גוגנהיים, לב (Loeb), קוהן (Kuhn), שטראוס, רוזנוולד, מרקס, בנו את האימפריות הכלכליות שלהם בתקופה זו, בעיקר באמצעות השקעות הון מוצלחות ביזמות התעשייתיות החדשות, בתעשיית הבגדים, ובפיתוח מרכזי מכירות לצריכה המונית. משפחות אלה, שהיו מרובות צאצאים ונהגו להתחתן זו בזו, כדי להבטיח את ריכוז ההון שבידן, ניצבו עד סוף המאה ברשימת המשפחות העשירות באמריקה. הן התבלטו עד מהרה גם במפעלי הנדבנות והתרבות שלהן. "אני חייב לכפר על עושרי", התבטא אחד מהם. הפער המעמדי בין הוותיקים לבין המהגרים היה עצום; אך השכבה היהודית המבוססת – אם משום שניצבה בפני איום התבוללות בסביבה האמריקנית הפתוחה ואם, להפך, בשל גילויי האפליה שהחלו פושים בחברה האמריקנית המעמדית, בייחוד בקרב האריסטוקרטיה הקפיטליסטית שסגרה את מועדוניה בפני יהודים, יהיה מעמדם מה שיהיה – הושפעה עמוקות מן המפגש עם הגל הגדול של המהגרים היהודים ממזרח-אירופה, נעורה מחדש לזהותה היהודית ונענתה ברצון לאתגר הסיוע  להמוני המהגרים, שהגיעו חסרי כל לאמריקה. אמנם היחס אל המוני המהגרים היה תחילה מאד אמביוולנטי. היהודים האמריקנים חששו מפני הנחשול של היהודים המזרח-אירופים העלולים לסחוף עמם כל חלקה טובה של אמריקניות ושל מודרניות שהיהודים הוותיקים עמלו כל כך על טיפוחה. הם ניסו לשדל את הארגונים היהודיים באירופה – כי"ח הצרפתי ו"העזרה" הגרמני – שיאטו ויסננו את ההגירה היהודית ההמונית לאמריקה. אך קצב ההגירה נקבע קודם כל על ידי מפלס המצוקה היהודית במזרח-אירופה.

1881

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1881
ינו 042015
 

"קרן סעד למהגרים מרוסיה", שפעלה בניו-יורק, התרחבה והפכה ל"קרן הסיוע למהגרים יהודים" (Hebrew Immigration Aid Society – HEAS). בקרן זו שיתפו פעולה גורמים פילנטרופיים שונים מקרב יהודי אמריקה הוותיקים. הקרן ראתה מתפקידה לא רק לסייע לקליטת המהגרים היהודים, כי אם גם לכוון אותם לתעסוקה יצרנית. הקרן עודדה על כן התיישבות יהודית חקלאית באמריקה והיתה מעורבת […]

1882

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1882
ינו 042015
 

בדקוטה הדרומית ייסדו מהגרים יהודים שתי מושבות חקלאיות – כרמיה ובית-לחם. גם מושבות אלה התפוררו תוך שנים אחדות. בניו-ג'רזי נוסדו שלוש מושבות יהודיות חקלאיות, סמוכות זו לזו – אליאנס, כרמל ורוזנהיין. קרבתן אל המרכזים העירוניים הגדולים של המזרח והחלטתן לשלב תעשייה קלה במשק החקלאי קבעו גורל שונה למושבות אלה, שהחזיקו מעמד לאורך שנים והפכו במשך הזמן […]

1883

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1883
ינו 042015
 

קבוצת משכילים צעירים, יוצאי אגודת "עם עולם", שקמה ברוסיה עוד לפני הפרעות ושמה לה למטרה לייסד מושבות יהודיות חקלאיות בארצות-הברית, הקימו את המושבה "אודסה החדשה" במדינת אורגון. הם ביקשו להגשים חברת מופת וחיו כקומונה; אך גם ניסיון נועז זה כשל לאחר שנים אחדות של מאבק סיזיפי. יצא לאור חיבורה של אמה לצרוס, "מכתב לעברים", בו […]

1884

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1884
ינו 042015
 

תקרית דיפלומטית בין ארה"ב לאוסטרו-הונגריה סביב מינויו של שגריר ארה"ב לוינה. הממשל האוסטרי פסל את המינוי משום שאשתו של השגריר המיועד היתה יהודיה. השגריר חזר לאמריקה, אך הנשיא גרובר קליבלנד סירב לשלוח מחליף ללא דופי יהודי. ארה"ב נשארה ללא נציג דיפלומטי בחצר ההבסבורגית. ב-1888 הסיר הממשל ההבסבורגי את המגבלות על קבלת יהודים בחצר הקיסר.

1885

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1885
ינו 042015
 

קוהלר קאופמן, הרב של קהילת בית-אל בניו-יורק ומנושאי הדגל הרדיקליים של הרפורמה באמריקה, יזם ועידה של רבנים רפורמיים בפיטסבורג, שניסחה את "המצע של פיטסבורג" (Pittsburgh Platform) וזה הפך להיות לכתב-היסוד של התנועה הרפורמית באמריקה. המצע קבע בין השאר כי "המקרא משקף את הדעות הפרימיטיביות של זמנו ועוטף מדי פעם את תפיסתו בעניין ההשגחה האלוהית והצדק […]

1887

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1887
ינו 042015
 

הנשיא קליבלנד מינה את אוסקר שטראוס כשגריר ארה"ב בקושטא. ג'וסף פוליצר ייסד בניו-יורק את העיתון Evening World, שתוך זמן קצר זכה לפופולריות רבה, בצד העיתון האחר בבעלותו ובעריכתו של פוליצר, World.

1891

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1891
ינו 042015
 

אפריל. מנהיגי היהדות הגרמנית באמריקה, שיף, שטראוס וסליגמן, נפגשו עם הנשיא, בנג'מין האריסון, וביקשו את התערבותו נוכח סכנת הגירושים הנשקפת ליהודי רוסיה, לאחר התקדים של הגירוש הגדול ממוסקבה. הנשיא מינה משלחת מיוחדת לרוסיה, בראשות המפקח על ההגירה, ג'והן ובר (John B. Weber), כדי לבדוק את מצב היהודים שם. המשלחת סיירה בתחום המושב ברוסיה במשך ארבעה […]

1892

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1892
ינו 042015
 

בניו-יורק נוסדה "החברה ההיסטורית היהודית-אמריקנית" (American Jewish Historical Society) מתוך כוונה להעצים את מקומה ואת תפקידה של יהדות אמריקה בהתפתחותה של ארצות-הברית. אוסקר שטראוס נבחר לשמש כיו"ר ראשון של המוסד.  

1893

 1895-1878, אמריקה, ארצות הברית, צפון אמריקה  סגור לתגובות על 1893
ינו 042015
 

ביזמתו של יעקב שיף ואחרים הוקמה "הברית החינוכית" (Educational Alliance) , מרכז חינוכי וחברתי, שהכיל ספריה, מועדון ספורט, כיתות לימוד, תיאטרון וריקוד. מרכזים כאלה קמו בערים גדולות אחרות ברחבי המדינה. התכלית המוצהרת של המרכזים החינוכיים האלה היתה הגברת התערותם של המהגרים היהודים בתרבות האמריקנית.