Permalink  1895-1878, אמריקה, צפון אמריקה, קנדה  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

ההגירה היהודית ממזרח-אירופה, בתגובה לפוגרומים ברוסיה, שינתה גם את תמונת הדמוגרפיה היהודית בקנדה. מספרי היהודים עלו בהתמדה. חלק ניכר מן המהגרים היהודים בתקופה זו באו מרומניה. מאות מהם עשו דרכם ברגל (fussgeyers), מרומניה לנמל המבורג בגרמניה, בדרכם לצפון-אמריקה. על פי מפקד האוכלוסין ב-1881, מספר היהודים בקנדה היה 2,393. ב-1891 גדל מספר היהודים ל-6,414. תהליכי ההשתלבות של היהודים בחברה הקנדית היו דומים לאלה שבארצות-הברית.