Permalink  1895-1878, איראן, אסיה  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

תהליכי המודרניזציה באימפריה העותמנית, שהושפעו ישירות ממעורבותן של המעצמות האירופיות, התנהלו באופן שונה ובקצב שונה באיראן, שלא נכללה בתחום האימפריה. כאן נקבעה ההתפתחות על פי יחסי הכוחות בין המערכת השלטונית של השאהים לבין כהני הדת השיעים, שאחיזתם במדינה היתה חזקה ביותר. הקהילה היהודית באיראן השיעית סבלה תמיד מלחצה של הסביבה הפונדמנטליסטית. לחץ זה דחף אלפי יהודים להמרת דת. בעיני יהודים לא מעטים נראה המעבר לדת הבהאית מוצא סביר מן הלחץ הקשה שבו היו נתונים, תחת שלטון כוהני הדת השיעית. כי"ח לא הצליחה לתקוע יתד באיראן עד סוף המאה ממש. אל החלל הזה נכנס המיסיון האמריקני, שייסד בערים הגדולות – בהמדאן, טהרן ואיספהן – בתי-ספר לילדי היהודים, אליהם נהרו נערים רבים, שרכשו שם השכלה כללית בצד לימוד התנ"ך.