Permalink  1895-1878, אסיה, סוריה ולבנון  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

שתי הקהילות היהודיות הגדולות היו בחלב (כ-10,000) ובדמשק (כ-6,000). גם מספרי היהודים בסוריה  ובלבנון ידעו תנודות על רקע האירועים הדרמטיים באזור, חדירת המעצמות האירופיות, שקיעת חשיבותה של סוריה כמרכז סחר בינלאומי. בדומה להתפתחות בתורכיה, גם בסוריה שקע מעמדם הכלכלי של היהודים, מול עליית כוחם והשפעתם של הנוצרים.