Permalink  1895-1878, אפריקה, תוניס  סגור לתגובות על
ינו 042015
 

עם ההשתלטות הצרפתית על תוניסיה ב-1881 פנתה המנהיגות היהודית בצרפת אל הממשלה בבקשה להחיל את הדגם האלג'ירי על יהודי תוניס – להקים קונסיסטוריות ולהעניק ליהודים אזרחות צרפתית. הממשל הצרפתי דחה פניה זו דווקא על יסוד הניסיון האלג'יראי. שם הורעו היחסים בין היהודים לבין האוכלוסיה המקומית לאחר החקיקה שיזם כרמיה בשעתו ואשר שינתה לחלוטין את מעמדם של היהודים במקום. אך הסיבה העיקרית היתה פורמלית. תוניס הוגדרה כפרוטקטורט צרפתי, והממשל הצרפתי היה מנוע מלחולל בה שינויים חוקתיים מרחיקי לכת.

המבנה הקהילתי לא השתנה הרבה לכאורה; אך סמכויות הרבנים והמוסדות הדתיים צומצמו במידה ניכרת והתרכזו בענייני פולחן וסעד. בראש הקהילה פעלה מועצה של שנים-עשר חברים, שהיתה אחראית לניהול ענייני הקהילה ולייצוגה כלפי השלטונות. רק הקהילה היהודית בג'רבה שמרה על דפוסי החיים הישנים, כמעט ללא שינוי.

1883

 1895-1878, אפריקה, תוניס  סגור לתגובות על 1883
ינו 042015
 

כל מוסדות החינוך הציבוריים נפתחו בפני היהודים. מרבית התלמידים היהודיים נהרו לבתי-ספר אלה, בהם קיבלו חינוך מערבי. מערכת חינוך זו הפכה במשך הזמן גורם מרכזי בתהליך החילון והמודרניזציה של יהודי תוניס.