התנועה הציונית

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על התנועה הציונית
ינו 042015
 

התנועה הציונית, בהבדל מתנועת "חובבי-ציון", מתחילה עם פרסום החוברת "מדינת היהודים: ניסיון של פתרון מודרני לשאלת היהודים" (Der Judenstaat: Versuch einer modernen Loesung der Judenfrage ), מאת ד"ר תיאודור הרצל, עיתונאי וסופר יהודי בעל מוניטין, ששימש ככתב בכיר בעיתון הווינאי הליברלי Neue Freie Presse  ובמסגרת תפקידו סיקר את משפט דרייפוס בפריס. תחת רושם המשפט הגיע הרצל לכלל מסקנה נחרצת כי האנטישמיות אינה עשויה לעבור גם בתנאי עולם מודרני וליברלי; כי עולם זה הוא עולם המאורגן במתכונת לאומית, והיהודים, שאיבדו מזמן את כושר ההיטמעות שלהם, נידונים ליחס אנטישמי בכל מקום בו הם נמצאים. הפתרון הוא יציאת היהודים מן המקומות בהם הם מהווים מיעוט לאומי, התרכזותם בטריטוריה משלהם, בה יהיו הם הרוב הלאומי והיא תוכר בתור שכזו על ידי כל העמים.

1896-1895

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1896-1895
ינו 042015
 

הרצל ניסה תחילה לעניין ברעיונו המסעיר את הפילנטרופים היהודיים הגדולים, הברון הירש ומשפחת רוטשילד; אך העלה חרס בידו. הרצל נפגש עם אישי ציבור ואנשי-רוח, בווינה, בפריס ובלונדון והצליח לגייס לרעיונו את מכס נורדאו, פובליציסט בעל מוניטין, ואת הסופר ישראל זנגביל. על פי עצת אביו החליט הרצל לפנות "אל העם", באמצעות החיבור "מדינת היהודים". הוא סיים […]

1897

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1897
ינו 042015
 

ההחלטה על כינוס הקונגרס הציוני הראשון נפלה בחוג הקטן שהקיף אותו וכלל את מכס נורדאו, דוד וולפסון, סוחר עצים מקלן, ד"ר מכס בודנהיימר, אף הוא מקלן. ככלי הסברה לקראת הקונגרס ייסד הרצל, בכספו, שבועון בשפה הגרמנית, " Die Welt", שעל שערו כתובה המטרה: "ליצור בית מובטח במשפט העמים בשביל אותם היהודים שאינם יכולים או שאינם […]

1898

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1898
ינו 042015
 

28 באוגוסט. הקונגרס הציוני השני התכנס בבאזל, בהשתתפות 385 צירים, 530 אורחים, כ-150 עיתונאים. בין הצירים היו גם 15 רבנים אורתודוכסים. בשנה שחלפה מאז הקונגרס הראשון רחש בעיקר השטח הרוסי בפעילות ארגונית ורעיונית. שם נמשכו הוויכוחים הלוהטים בין "המדיניים" ו"המעשיים", ובינם לבין "הרוחניים". אחד-העם התמיד בביקורתו הקטלנית על הציונות המדינית, "המערבית", והזהיר מפני ההיגררות אחרי […]

1899

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1899
ינו 042015
 

"המהלך הגרמני" שיזם הרצל לא נשא פרי. הרצל ביקש עתה ליזום "מהלך תורכי" ולפתוח במשא-ומתן ישיר עם השולטן, כדי להשיג צ'רטר למפעל התיישבות בארץ-ישראל, בדומה לצ'רטר שקיבלה בשעתו חברת הודו המזרחית מידי ממשלת אנגליה לצורך פעילותה בהודו. על יזמה זו הצהיר בפתח הקונגרס הציוני השלישי, שהתכנס באמצע אוגוסט, בבאזל. כן הודיע על ייסוד הבנק הציוני […]

1900

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1900
ינו 042015
 

גם בפרק הזמן שבין הקונגרס השלישי לקונגרס הרביעי, שהתכנס בלונדון באמצע אוגוסט, לא חלה כל התקדמות מדינית. לקונגרס הגיעו למעלה מ-400 צירים, למעלה ממחציתם מרוסיה. מספר הציונים ברוסיה נאמד אותה שעה בכ-100,000 חבר. עיקר הפעילות הציונית ברוסיה נשאה אופי תרבותי ועוררה זעם והתנגדות בקרב החוגים האורתודוכסיים. שאלת התרבות שוב עוררה תסיסה רבה בקונגרס. הרבנים, בהנהגתו […]

1901

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1901
ינו 042015
 

בקרב הדור הצעיר של הצירים מרוסיה שררה אי-נחת מתוצאות הקונגרס הרביעי. הקואליציה שנוצרה בין הרצל והרבנים מנעה דיון והחלטות בנושאי התרבות, שבעיני הצעירים – רובם תומכי אחד-העם – היתה הליבה של הציונות. גם התנהלותו האוטוריטרית של הרצל עוררה רוגז בקרב הצעירים. בקונגרס הציוני הרביעי היו אלה מוצקין ווייצמן שנתנו ביטוי למורת-הרוח כלפי דפוסי המנהיגות של […]

1902

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1902
ינו 042015
 

פברואר. ההכרעה שנפלה בשאלת התרבות בקונגרס הציוני החמישי נתנה דחיפה להתארגנות נגדית של הציבור הדתי בהסתדרות הציונית. כנס של 72 עסקנים דתיים, בווילנה, בהנהגתו של הרב יצחק יעקב ריינס, החליט על ייסוד הסתדרות דתית לאומית בשם "מזרחי" (שם שנוצר מצירוף המלים "מרכז רוחני"). ההסתדרות הדתית נשבעה אמונים לתכנית באזל; אך תבעה מונופולין על עיצוב התרבות […]

1903

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1903
ינו 042015
 

ינואר. משלחת סקר, בראשות המהנדס והגיאולוג ליאופולד קסלר, ציוני מדרום-אפריקה, יצאה למצרים והשלימה את חקירתה תוך זמן קצר. הוועדה קבעה כי ניתן יהיה ליישב מספר מוגבל של אנשים בצפון חצי-האי סיני, אם תובטח אספקת מים לכאן מן הנילוס במצרים, בצינורות שיונחו מתחת לתעלת סואץ. קרומר והממשלה המצרית הביעו התנגדות נחרצת לרעיון העברת המים והתכנית כולה ירדה […]

1904

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1904
ינו 042015
 

הרצל סירב לקבל את המשלחת שיצאה אליו מטעם "הוועד-הפועל הרוסי" בטענה כי אינו יכול לקבל אותם כנציגי גוף שאין לו קיום בהסתדרות הציונית; אבל הוא נפגש ושוחח אתם, בנפרד, כחברים בוועד-הפועל הגדול. שיחות אלה פילסו את הדרך להידברות נוספת בין הרצל לבין הציונים הרוסים. אפריל. הרצל כינס את הוועד-הפועל הגדול למושב מיוחד בווינה. במושב זה […]