Permalink  1914-1895, איטליה, אירופה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

הציבור היהודי באיטליה מנה כ-44 אלף נפש. יהודים הגיעו למשרות הפוליטיות העליונות באיטליה. ב-1907 נבחר ארנסטו נתן, יהודי וחבר בארגון החשאי של "הבונים החופשיים", כראש-עיריית רומא. בנאום בטקס למלאת ארבעים שנה לכניסת הצבא האיטלקי לרומא, הזכיר נתן את הימים בהם היתה רומא מבצר של קלריקליות קנאית. הנאום גרר מחאה פומבית של האפיפיור, פיוס העשירי, שהאשים את ראש-העירייה בפגיעה באמונה הקתולית. נתן השיב באומץ כי הוא מוכן לעמוד לדין בפני המדינה אם עבר על החוק בעניין הדת. אך הוא אינו זקוק למתווכים בינו לבין אלוהים.
לואיג'י לוצאטי, פרופסור למשפטים, כיהן כשר-האוצר האיטלקי ובשנת 1910 נבחר לשמש כראש-הממשלה והיה ראש-הממשלה היהודי המוצהר הראשון במדינה אירופית.

1912-1911

 1914-1895, איטליה, אירופה  סגור לתגובות על 1912-1911
ינו 052015
 

במלחמת איטליה-תורכיה, שבה השתלטה איטליה על שטחי קירנאיקה בצפון-אפריקה, חלחלה נימה אנטישמית אל העיתונות ה"פטריוטית". שוב הושמעה הטענה כי אהדתם של היהודים נתונה לצד התורכי וכי הביקורת המושמעת כלפי איטליה מצדדים שונים מקורה הוא בעיתונות היהודית העולמית. המלך ויטוריו-עמנואל השני ערך ביקור רשמי בבית-הכנסת היהודי ברומא, כדי להפגין את תמיכתו באזרחים היהודיים של איטליה. הגל […]