Permalink  1914-1895, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

מספרי היהודים באנגליה גדלו מאד בשל גל ההגירה ממזרח. במפקד של 1911 נקבע מספר היהודים בכרבע מיליון. בלונדון לבדה נאמד מספר היהודים בכ-150,000, שני שלישים מהם מהגרים מרוסיה. גם בערי השדה המתועשות גדל מספר היהודים. במנצ'סטר נאמד מספרם בכ-25,000, בלידס – 15,000, בליברפול – 7,000, בגלזגו – 7,000.

1902

 1914-1895, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1902
ינו 052015
 

הוקמה ועדה פרלמנטרית לבדוק את שאלת הגירת הזרים לאנגליה, נוכח השלכותיה החריפות על שוק העבודה בערים המתועשות של המדינה. הרצל הוזמן להעיד בפני הוועדה והציג בפניה את ההשקפה הציונית. הוועדה הגישה ב-1905 "הצעת חוק לגבי הזרים" (Aliens Bill), שביקשה להטיל הגבלות על כניסת מהגרים. הצעת חוק זו רוככה במידה רבה על ידי הפרלמנט והממשלה, ומכל […]

1909

 1914-1895, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1909
ינו 052015
 

אפריל. בעיתון "ג'ואיש כרוניקל" התפרסם גילוי-דעת, בחתימת 25 אישים, ראשי הקהילה היהודית בלונדון, ביניהם קלוד מונטיפיורי והלורד רוטשילד, שיצאו בגינוי חריף כנגד דברים שהשמיע המשפטן הרברט בנטויץ', אחד ממנהיגי הציונות באנגליה; בראיון שהתפרסם בעיתונות האנגלית טען בנטויץ', כי היהודים אינם יכולים להימנות על האומה האנגלית, כיוון שאינם אנגלים מבטן ומלידה ואף לא בתרבותם, והצעירים היהודיים […]

1913-1911

 1914-1895, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1913-1911
ינו 052015
 

אוגוסט. בדרום וולס פרצו מהומות על רקע שביתת פועלי המכרות והמון מוסת פרץ לחנויות ולבתיהם של יהודים, החריב ובזז. לא היו נפגעים בנפש. אירוע חריג זה גרר תגובות גינוי נרגשות בעיתונות ובדעת הקהל האנגלית. הפורעים נשפטו ונידונו למאסר ולנפגעים שולמו פיצויים. ביהדות האנגלית נכנסה דאגה. בעיתונות האנגלית הצהובה פורסמו השמצות על שני השרים היהודיים בממשלה, […]