Permalink  1914-1895, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

למשפט דרייפוס, שהסעיר ופיצל את צרפת במשך כעשר שנים, ולניצחון הסופי של הדרייפוסארים נודעו תוצאות מרחיקות לכת על משטרה ותרבותה הפוליטית של צרפת. בעשור הראשון של המאה העשרים בוצע מהלך מכריע ביזמת הממשלה הרפובליקנית, כאשר ב-1902 נסגרו בתי-הספר הדתיים (קתוליים) בממלכה ונפתחו בתי-ספר ממלכתיים חילוניים וחופשיים. המהלך הגיע למיצויו ב-1905, עם פרסום החוק על הפרדת הדת מן המדינה.

למהלך זה נודעה השפעה מיידית גם על המערכת היהודית, שנאלצה אף היא להיפרד מן השיטה הקונסיסטוריאלית הריכוזית מימי נפוליאון הראשון ולסגל עצמה לשיטת ארגון בעלת אופי וולונטרי. אותה שעה נפטר הרב הראשי של יהדות צרפת, צדוק כַּהן, שסימל באישיותו את שיתוף הפעולה בין הממסד היהודי הדתי לבין הממלכה הצרפתית, בשיטה הקונסיסטוריאלית.