Permalink  1914-1895, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

שלוש מאות אלף היהודים ברומניה הוגדרו כ"בני חוץ-לארץ" וכך נמנעו מהם הזכויות האזרחיות שעליהן התחייבה רומניה בקונגרס ברלין 1878.

1899

 1914-1895, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1899
ינו 052015
 

על רקע המשבר הכלכלי והרעב שפקד את רומניה, חלה עלייה בהתקפות ובהתפרצויות כנגד היהודים בערים הגדולות – בוקרסט, יאסי, ארד (Arad). יהודים, באלפים וברבבות, עשו דרכם החוצה, לאמריקה.

1902

 1914-1895, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1902
ינו 052015
 

הממשלה הרומנית פרסמה חוק האוסר על זרים לעסוק במלאכה כלשהי ברומניה, אלא אם כן יוכיחו כי בארצות מוצאם שמורה זכות עבודה גם לרומנים. הערמומיות הטבועה בחוק זה היתה פרימיטיבית ושקופה: היא כוונה להוציא את כל היהודים ממעגל הפרנסה ברומניה. ראש ממשלת רומניה, סטורדזה, הודה כי "ליהודים לא יתנו לחיות כבני-אדם ברומניה". בשיחה עם הרב בק […]

1907

 1914-1895, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1907
ינו 052015
 

מרס. מרד איכרים פרץ במולדביה והתפשט בארץ כולה. מטרה ראשונה לזעמם של האיכרים המשועבדים היו מאות החוכרים היהודים, ששימשו מכשיר הדיכוי של הבויארים, בעלי האחוזות  ואדוני האדמות. בתגובת שרשרת התפשטו המהומות וההתקפות על היהודים ברחבי המדינה. משתקפו האיכרים ישירות את הבויארים, נכנס הצבא לפעולה והמרד דוכא ביד ברזל. אלפי יהודים איבדו את רכושם במהומות. אירועים […]