1904

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1904
ינו 042015
 

הרצל סירב לקבל את המשלחת שיצאה אליו מטעם "הוועד-הפועל הרוסי" בטענה כי אינו יכול לקבל אותם כנציגי גוף שאין לו קיום בהסתדרות הציונית; אבל הוא נפגש ושוחח אתם, בנפרד, כחברים בוועד-הפועל הגדול. שיחות אלה פילסו את הדרך להידברות נוספת בין הרצל לבין הציונים הרוסים. אפריל. הרצל כינס את הוועד-הפועל הגדול למושב מיוחד בווינה. במושב זה […]

1905

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1905
ינו 042015
 

הוויכוח בסוגיית אוגנדה לא דעך כי אם להיפך התעצם ואיים לפלג את התנועה הציונית, גם ברוסיה. בוויכוח הציבורי ובמערכת ההסברה של "ציוני-ציון" בלט חלקם של הצעירים הסוציאליסטיים, שהזדהו כ"פועלי-ציון", וברובם התגייסו לחיזוק רעיון ארץ-ישראל. אוסישקין ניצח על המערכה הזאת והדור הצעיר בציונות הרוסית ראה בו את המנהיג. ינואר. ביזמתו של אוסישקין התכנסו פעילי "ציוני-ציון" בווילנה […]

1906

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1906
ינו 042015
 

פברואר. שלושים צעירים, המייצגים את "פועלי-ציון" הנאמנים לציון ברחבי רוסיה, התכנסו, בהנהגת בר בורוכוב ויצחק בן-צבי, בפולטבה, לוועידת יסוד של מפלגה כל-ארצית, שנקראה "מפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית פועלי-ציון". הוועידה החליטה להקים ברית עולמית של התנועה, והחלטה זו התגשמה באוגוסט 1907, בימי הקונגרס הציוני השמיני בהאג, כאשר נציגים של "פועלי-ציון" מארץ-ישראל, אוסטריה, ארצות-הברית, קנדה, ארגנטינה, אנגליה, רומניה […]

1907

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1907
ינו 042015
 

מרכז התנועה הציונית עבר מווינה לקלן, מקום מושבו של הנשיא וולפסון. שני הנציגים הרוסים בהנהלה התקשו להגיע לקלן, וכך יכול היה וולפסון להשליט את הקו המדיני בהנהלה, למורת רוחם של הרוסים הנוטים לקו ה"מעשי". וולפסון העתיק לקלן גם את משרדי הקרן-הקיימת ומערכת העיתון "די ועלט". הוא הזמין את נחום סוקולוב, עורך "הצפירה", לשמש כמזכיר ההנהלה […]

1908

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1908
ינו 042015
 

יולי. האיסור על הפעילות הציונית ברוסיה ומאסרי פעילים ציונים פגעו קשה בארגון הציוני. הנשיא וולפסון יזם ביקור ברוסיה והתקבל לראיון אצל ראש הממשלה סטוליפין. זה חזר על העמדה שהציג פלווה בפגישתו עם הרצל ב-1903: הממשלה אינה מתנגדת לפעילות ציונית המכוונת להגירת יהודים והקמת בית-מולדת בארץ-ישראל, אך לא תאפשר פעולה החורגת ממסגרת זו. הידיעות על הפיכת […]

1909

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1909
ינו 042015
 

ויכוח קשה פרץ בין הסניף הציוני בקושטא לבין ההנהלה בקלן על רקע פרסום ספר של יעקובוס קאן, בו נתן ביטוי גלוי לשאיפותיה המדיניות של הציונות בארץ-ישראל. ז'בוטינסקי, שנקרא לנהל את מערכת ההסברה הציונית בקושטא, יצא מכליו ותבע את התפטרותו של קאן, שכן כל מאמציה של ההסברה הציונית מכוונים להרגיע את התורכים באשר למטרות הציונות בארץ-ישראל. […]

1910

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1910
ינו 042015
 

27 ביוני. בוועידה השנתית של ההסתדרות הציונית, שהתקיימה בברלין, הושגה הסכמה בין שני המחנות על שינויים מתאימים בהרכב ההנהלה ותפקודה. כן הוסכם כי הוועד-הפועל הציוני יבחר יושב-ראש מתוכו, והוא ישמש כנשיא התנועה. הצעת שינויים אלה תוצג בפני הקונגרס העשירי.

1911

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1911
ינו 042015
 

9 באוגוסט. הקונגרס העשירי נפתח בבאזל בהשתתפות 429 צירים מ-28 ארצות. בשל המגבלות על הפעילות הציונית ברוסיה לא הצליחה התנועה שם להרחיב את שורותיה ולהגדיל את מספר ציריה בקונגרס. אך רוב הצירים בקונגרס התלכדו סביב סיסמת "הציונות הסינתטית". הקונגרס קיבל שורה של החלטות מבניות, שהביאו לכלל גיבוש את מוסדות ההנהגה של התנועה. ועד-פועל מצומצם של […]

1913

 1914-1895, אירופה  סגור לתגובות על 1913
ינו 042015
 

המתח בין "מדיניים" ו"מעשיים" בתנועה לא שכך. היוצרות התחלפו. הפעם טענו כלפי ההנהלה, שהיא מזניחה את הפעולה המדינית ובעצם אין היא מוכשרת לנהל פעולה כזאת ועל כן עליה להעביר את סמכות הפעולה המדינית לידי ועדה מיוחדת, שיהא בה ייצוג הולם של ה"מדיניים". נוכח סירוב ההנהלה לדרישה הזאת הודיע נורדאו כי לא ישתתף בקונגרס הציוני האחד-עשר. […]

1895

 1914-1895, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1895
ינו 042015
 

עליית ניקולאי השני לשלטון, בשלהי 1894, לא בישרה טובות. הצאר החדש הצהיר כי ימשיך במדיניות אביו וישמור על המשטר האוטוקרטי. ראש הסינוד הקדוש, פוביידונוסצב, שמר על השפעתו כמפקח על יחסי דת ומדינה בקיסרות ועל המדיניות כלפי היהודים. לפוביידונוסצב יוחסה האמרה על עתיד היהודים ברוסיה: "שליש מהם ימותו, שליש יצאו את הארץ, והשליש הנותר יתבוללו לגמרי […]