Permalink  1922-1914, אירופה, הונגריה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

כתוצאה מן המלחמה איבדה הונגריה שני שלישים משטחה ומחצית מאוכלוסיה. בשנים 1919-1918 סבלה הארץ קשות מן המצור הכלכלי שהושת עליה. במצב הכאוטי שנוצר הצליחו הקומוניסטים להשתלט על בודפסט ולהנהיג משטר דיקטטורי בראשות בלה קון היהודי. עד מהרה הופל המשטר הקומוניסטי בידי אצולת הקרקע ההונגרית, שהתלכדה סביב האדמירל ניקולס הורטי (Horty). הטרור האדום התחלף בטרור לבן. יהדות הונגריה, אף שרובה ככולה נמנתה על המעמד הבינוני וסבלה אף היא מן המשטר הרצחני שהנהיג בלה קון, זוהתה עם הקומוניזם ועם משטרו של בלה קון. אלפי יהודים נורו ונהרגו בפעולות תגמול שכוונו כנגד היהודים בשנים 1920-1919.

ב-1920 הונהג נומרוס קלאוזוס (5%) ליהודים במוסדות ההשכלה הגבוהה. הונגריה היתה המדינה הראשונה באירופה שהעבירה חוק כזה, בניגוד מפורש להוראות אמנת המיעוטים עליה היתה חתומה.