Permalink  1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

למרות ההשתתפות הגבוהה של היהודים במאמץ המלחמה של רוסיה, כפי שניכרה באחוז הגבוה של היהודים המשרתים בצבא, נחשבו היהודים, בעיקר באזורי הלחימה עם הגרמנים והאוסטרים, יסוד חתרני ובוגדני, הנוהה אחרי האויב הגרמני.

1915

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1915
ינו 052015
 

בחודש אפריל, על פי הוראת הפיקוד הצבאי, גורשו 40,000 יהודים מחבל קורלנד. בחודש מאי גורשו 120,000 יהודים מחבל קובנה. בתזכיר שהגישה הברית העולמית "פועלי-ציון" ללשכת האינטרנציונל הסוציאליסטי בהאג נאמר כי מספר היהודים שגורשו מכל אזורי החזית נאמד במיליון וחצי נפש. גירושים אלה, שבוצעו בברוטליות וגרמו סבל רב לאוכלוסיה היהודית, הביאו גם לפריצת גבולות תחום המושב, […]

1916

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1916
ינו 052015
 

רוסיה גלשה למצב של אנרכיה. המפלות הצבאיות, המשבר הכלכלי החמור, המחסור הגובר במזון, הנהגת הקיצוב ללחם, התורים הארוכים לפני המאפיות וחנויות המזון, המחסור בדלק שהביא להשבתת מפעלי תעשייה רבים, התסיסה והשמועות על הנעשה בחצר המלוכה והתפקיד שמילא שם איש המסתורין רספוטין – כל אלה בישרו את קצו הקרב של המשטר. דווקא בשאלה היהודית נזקפה לזכותו […]

1917

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1917
ינו 052015
 

מהפכת פברואר (על פי הלוח היוליאני שהיה מקובל אז ברוסיה; מרס על פי הלוח הגרגוריאני המקובל כיום בעולם), שהחלה בהפגנות המונים ללא יד מכוונת, הביאה קץ למשטר הצארי והעמידה ממשלה זמנית, בה כיהן אלכסנדר קרנסקי כשר-המשפטים. ב-22 במרס (לוח יוליאני) פורסמה הפקודה לשוויון הזכויות של כל נתיני הממלכה. בצד שלושה הצירים היהודים בדומה הוקמה "לשכה […]

1918

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1918
ינו 052015
 

עם ההשתלטות הבולשביקית על רוסיה ופיזור האספה המכוננת ב-5 בינואר, החלה תקופת המעבר בה הוטלו הגבלות קשות על הפעילות הפוליטית החופשית ברחבי המדינה ועל הפעילות הציונית בכלל זה. עם זאת, פעילות זו לא פסקה עד אמצע שנת 1919. ערב המהפכה הבולשביקית הקיפה התנועה הציונית כ-300,000 חברים בכ-1,200 ערים ועיירות. ינואר 1 בינואר. הוקם במסגרת נרקומנאץ […]

1919

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1919
ינו 052015
 

במפלגת "פועלי-ציון" חל פילוג. הפלג הקומוניסטי סירב עם זאת להתחבר עם ה"ייבסקציה". פלג זה הקים ב-1920 את המפלגה הקומוניסטית היהודית. בדצמבר 1922 חל פילוג במפלגה הקומוניסטית היהודית. חלק הצטרף למפלגה הקומוניסטית הרוסית והאחרים המשיכו לפעול במסגרת הקיימת עד 1928. פברואר 18-15 בפברואר. טבח אכזרי ללא תקדים נעשה ביהודי העיירה האוקראינית פרוסקורוב. מבצעיו היו גדודי קוזקים […]

1921-1920

 1922-1914, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1921-1920
ינו 052015
 

אפריל 12 באפריל. בוועידה ה-12 של ה"בונד" נפלה הכרעה בזכות איחוד כל המפלגות הקומוניסטיות היהודיות, כשהכוונה היא ל"בונד" ולמפלגת ה"מאוחדים". במפלגת ה"מאוחדים" חל פילוג, שכתוצאה ממנו הוקמה המפלגה הקומוניסטית היהודית. 20 באפריל. הוועידה הציונית הראשונה לאחר המהפכה התכנסה במוסקבה, בהשתתפות 90 צירים. ה"צ'קה", המשטרה החשאית הבולשביקית, ששיתפה פעולה עם הייבסקציה בדיכוי הפעילות הציונית, הופיעה וביצעה […]