1922

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1922
ינו 052015
 

נובמבר
במערכת הבחירות לסיים השני, שבמהלכה נוצר בלוק המיעוטים, שהורכב מן היהודים, הגרמנים והמיעוטים הסלאביים, אוקראינים ובילורוסים, ניסח גרינבוים את הגיון המאבק היהודי: "אין לחכות לשום חסד מצד המפלגות הפוליטיות הפולניות. אלה העומדים על עקרון המדינה הלאומית רוצים להשמידנו, ובמצב זה אין לנו דרך אחרת אלא להילחם". רשימת הבלוק קיבלה 1,400,000 קולות ו-66 מנדטים, מתוכם 17 יהודים. מן הרשימות היהודיות האחרות זכו הפולקיסטים בוארשה במנדט אחד ואילו הבונד לא קיבל שום מנדט ברחבי פולין. רשימת "פועלי-ציון", שלא הצטרפה לבלוק, לא הצליחה לגייס יותר מ-14,000 קולות. הציבור היהודי העניק תמיכתו לרשימה היהודית בבלוק. כתוצאה מכך גדל מספר הצירים היהודים בסיים פי שלושה והגיע ל-34, שעליהם יש להוסיף 12 סנטורים. בסיים הבחינו בין ארבעה גושים – הימין עם 125 צירים, המרכז עם 132 צירים, השמאל עם 98 צירים, והמיעוטים הלאומיים עם 89 צירים. בסנאט היו לימין 39 צירים, למרכז 123 צירים, לשמאל 19 צירים ולמיעוטים 17 צירים. באזורי הספר השיג הבלוק יותר מ-75% מן הקולות.

ההישג הגדול רומם את רוח הציבור היהודי וקרנו של גרינבוים, שנחשב יוזם בלוק המיעוטים, הרקיעה שחקים. יהושע טהון, שהסתייג מיזמת הבלוק, נסחף בהתלהבות וכתב: "האומה היהודית בפולין זכתה לשעה של גילוי שכינה. כאילו התעורר לפתע איזה ענק מתרדמה ארוכה והנה התייצב לפנינו בכל כוחו העצום ובעיניו ניתזים ניצוצות – הוא חי." היו שביקשו לראות בניצחון בלוק המיעוטים בשורה לכל הלאומים באירופה, שלפיה תהיה הפרדה בין המדינה לבין הלאום, לאמור, השיוך הלאומי לא יפריע לשיוך האזרחי.

התגובות בציבור הפולני, לעומת זאת, היו קשות. העיתונות האנטישמית ייחסה ליהודים כוונה לכונן "מדינה משלהם בתוך פולין". אך גם התגובות במחנה הליברלי ובמחנה השמאלי היו עויינות, שכן ראו בהצלחת הבלוק איום על המדינה הפולנית.

דצמבר

12 בדצמבר. הנשיא החדש, גבריאל נאטורוביץ, שנבחר בתמיכת השמאל ובלוק המיעוטים, נרצח בידי לאומן פולני, לאחר מערכת שטנה חסרת רסן, שנוהלה על ידי הימין. הנשיא החדש, סטניסלב ווייחובסקי (Stanislas Wojciechowski) נבחר על ידי קואליציה של תומכי פילסודסקי, האיש החזק בפולין, ומפלגות המרכז והשמאל, בצירוף בלוק המיעוטים. כראש-הממשלה התמנה ולאדיסלב שיקורסקי, המקורב למפלגות השמאל והכל תלו בו תקוות רבות. היהודים אוכזבו לשמוע את הצהרתו בסיים כי "פולין היא מדינה לאומית" ולא תגלה חולשה כלפי אלה "המאזינים לקולות מחוץ-לארץ", והשמיע אזהרה כלפי הצירים היהודים, כי "תכופות מדי החליף הצד היהודי הגנת אינטרסים צודקים במלחמה על פריבילגיה. כמה מן הביטאונים של העיתונות הבינלאומית המאשימים אותנו בנקל, מכנים את השוויון השורר בפולין דיכוי. אין זכויות בלי חובות. – – – שנות קיומה של פולין העצמאית אינן מוכיחות כי אמנם אמת זו הובנה במידה מספקת על כל אזרחיה".

1923

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1923
ינו 052015
 

ממשלת שיקורסקי לא החזיקה מעמד זמן רב, ובמצב עניינים זה של אי-יציבות השלטון, עלתה הדרישה מקרב חוגי הימין, כי "כשמדובר בקיום המדינה ובגורלה צריכים להחליט על כך רק אלה הנתונים בכל לבם ומאודם למדינה. – – – בעניינים יסודיים יכריע הרוב הפולני". סיסמה זו הוכיחה אפקטיביות רבה והשפיעה גם על עמדות השמאל.     פברואר-מרס […]

1924

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1924
ינו 052015
 

בחודשים מרס-אפריל התנהל ויכוח ציבורי אם יש להמשיך ולקיים את "אמנת המיעוטים" של חבר-הלאומים. ויכוח זה זה לווה על ידי פרסומים אנטישמיים, שנכתבו ברוח "הפרוטוקולים של זקני ציון" וייחסו ליהודים מזימת השתלטות גלובלית, בשיתוף פעולה עם המעצמות האנגלו-סכסיות. עם זאת, במהלך השנה ניכרה גם מגמה נגדית אנטי-אנטישמית, שבה נטלו חלק חוגי האינטליגנציה בשמאל ובימין. הטון […]

1925

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1925
ינו 052015
 

באמצע השנה הבשיל משא-ומתן חשאי שהתנהל בין נציגי הממשלה לנציגי ה"קולו" היהודי, בהנהגת ד"ר רייך. תכלית המשא-ומתן היתה להסדיר את היחסים בין היהודים לבין הפולנים וקביעת יחס הוגן ושוויוני יותר מצד הממשל כלפי היהודים. ההסדר שזכה לכינוי "אוגודה" (התפשרות) התפרש על התחום הכלכלי, התחום הפוליטי, תחום התרבות והחינוך, ותחום הדת. בתחום הכלכלי הוסכם על תיקונים […]

1926

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1926
ינו 052015
 

בציבור היהודי כבר הבשילה ההכרה כי אין לצפות לשינוי של ממש במצב היהודים בפולין, גם אחרי ה"אוגודה". ד"ר רייך התפטר מראשות ה"קולו". במקומו בא ד"ר הארטגלס, שהיה מקורב לגרינבוים, אף שנחשב מתון ממנו ובחירתו נועדה לגבש קו של פשרה בין רייך לגרינבוים, קו שיאמץ מצד אחד את העקרון שיש לנהל משא-ומתן תמידי עם הממשלה כדי […]

1927

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1927
ינו 052015
 

בוועידה הציונית הארצית, שהתקיימה ביולי, הכריז היו"ר הארטגלס, כי הממשלה לא קיימה את ההבטחות שהיו כלולות בנאומו ההיסטורי של בארטל, וכי במצב זה אין מנוס מלנקוט קו אופוזיציוני תקיף לממשלה. בנובמבר פרסמה "המועצה הלאומית" בוארשה מכתב גלוי למארשל פילסודסקי ובו ביקשו תשובה על עשר שאלות חיוניות הנוגעות לאי-קיום ההבטחות שנכללו בנאום בארטל.