1924

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1924
ינו 052015
 

בחודשים מרס-אפריל התנהל ויכוח ציבורי אם יש להמשיך ולקיים את "אמנת המיעוטים" של חבר-הלאומים. ויכוח זה זה לווה על ידי פרסומים אנטישמיים, שנכתבו ברוח "הפרוטוקולים של זקני ציון" וייחסו ליהודים מזימת השתלטות גלובלית, בשיתוף פעולה עם המעצמות האנגלו-סכסיות. עם זאת, במהלך השנה ניכרה גם מגמה נגדית אנטי-אנטישמית, שבה נטלו חלק חוגי האינטליגנציה בשמאל ובימין. הטון […]

1925

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1925
ינו 052015
 

באמצע השנה הבשיל משא-ומתן חשאי שהתנהל בין נציגי הממשלה לנציגי ה"קולו" היהודי, בהנהגת ד"ר רייך. תכלית המשא-ומתן היתה להסדיר את היחסים בין היהודים לבין הפולנים וקביעת יחס הוגן ושוויוני יותר מצד הממשל כלפי היהודים. ההסדר שזכה לכינוי "אוגודה" (התפשרות) התפרש על התחום הכלכלי, התחום הפוליטי, תחום התרבות והחינוך, ותחום הדת. בתחום הכלכלי הוסכם על תיקונים […]

1926

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1926
ינו 052015
 

בציבור היהודי כבר הבשילה ההכרה כי אין לצפות לשינוי של ממש במצב היהודים בפולין, גם אחרי ה"אוגודה". ד"ר רייך התפטר מראשות ה"קולו". במקומו בא ד"ר הארטגלס, שהיה מקורב לגרינבוים, אף שנחשב מתון ממנו ובחירתו נועדה לגבש קו של פשרה בין רייך לגרינבוים, קו שיאמץ מצד אחד את העקרון שיש לנהל משא-ומתן תמידי עם הממשלה כדי […]

1927

 1931-1922, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1927
ינו 052015
 

בוועידה הציונית הארצית, שהתקיימה ביולי, הכריז היו"ר הארטגלס, כי הממשלה לא קיימה את ההבטחות שהיו כלולות בנאומו ההיסטורי של בארטל, וכי במצב זה אין מנוס מלנקוט קו אופוזיציוני תקיף לממשלה. בנובמבר פרסמה "המועצה הלאומית" בוארשה מכתב גלוי למארשל פילסודסקי ובו ביקשו תשובה על עשר שאלות חיוניות הנוגעות לאי-קיום ההבטחות שנכללו בנאום בארטל.

 Permalink  1931-1922, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על
ינו 052015
 

על פי הסכם השלום, עליו חתמה ממשלת רומניה בפאריס, ביולי 1919, הובטחו זכויות המיעוטים הלאומיים ברומניה, כולל שטחי טרנסילבניה, בסרביה ובוקובינה, שסופחו למדינה. הרומנים השעו את חתימתם על ההסכם, בשל התנגדותם המוחלטת לסעיפים הנוגעים לזכויות המיעוטים. לדידם של הרומנים, בדומה לפולנים, די היה בהבטחת זכויות אזרח מלאות לבני המיעוטים, ועל כך התחייבה חוקת 1923. האוכלוסיה […]

מבוא

 1931-1922, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על מבוא
ינו 052015
 

המשטר הבולשביקי, מיומו הראשון, נלחם בתופעה האנטישמית בתקיפות רבה. המפלגה יזמה פעולות הסברה נרחבות, בכתב ובעל-פה, בקרב הצבא האדום ובמקומות העבודה, כנגד האנטישמיות. עד אמצע שנות ה-20' חלה רגיעה בשדה האנטישמי; אך בשנים 1929-1927 שבה האנטישמיות והרימה ראש. התהפוכות הכלכליות והחברתיות של שנות ה-20', הנוכחות ובמעורבות הבולטת של היהודים בכל תחומי החיים ובכל שדרות השלטון […]