1922

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1922
ינו 052015
 

ב-24 ביולי אושר כתב המנדט במועצת חבר-הלאומים. ב-10 באוגוסט פרסמה ממשלת בריטניה את החוקה של ארץ-ישראל. סעיף 18 בחוקה מדבר על הקמת מועצה מחוקקת, שתהיה לה "הסמכות והרשות המלאה לחוקק פקודות כאלה שיהא בהן צורך לשם השלום, הסדר והשלטון המתוקן של ארץ-ישראל, בתנאי שלא תאשר שום פקודה המגבילה את החופש הגמור של המצפון ואת חופש הפולחן לכל צורותיו, אלא אם יהא צורך בכך לשם שמירת הסדר והמוסר, ובתנאי שלא תאשר שום פקודה המפלה בדרך כלשהי בין תושבי ארץ-ישראל על יסוד הלאום, הדת או הלשון, לא תאשר שום פקודה שתהא באיזו דרך שהיא מתנגדת או בלתי תואמת את הוראות המנדט".

הנציב העליון, הרברט סמואל, ראה בהקמת מועצה מחוקקת חיוב מוחלט של כתב המנדט ונדבך חשוב בביסוס משטר המנדט בארץ. חילוקי דעות חריפים התגלעו בין וייצמן וההנהלה הציונית לבין הוועד הלאומי בשאלת המועצה המחוקקת. וייצמן גרס שיש להשלים עם תכנית המועצה המחוקקת ואפשר יהיה להפיק ממנה תועלת, שכן זו תוכל להוות מסגרת לשיתוף-פעולה יהודי-ערבי ולחיזוק מגמת המתינות בקרב הערבים. בוועד הלאומי גברו הקולות הדורשים החרמת הבחירות למועצה המחוקקת, שממנה נשקפת סכנה גדולה לבניין הבית הלאומי. בסופו של דבר נסוג הוועד הלאומי, אך התנה את הסכמתו להשתתף בבחירות בכך שהממשלה תאשר את חוקת הקהילות היהודיות ואת האוטונומיות שלהן. משרד המושבות הביע נכונות למלא תנאי זה.

22 באוגוסט. הוועידה הערבית הפלסטינית התכנסה בשכם ודנה בחוקה שפרסמה הממשלה ובתכנית המועצה המחוקקת. היא דחתה תכנית זו וקראה לציבור הערבי להחרים את הבחירות למועצה.

אוקטובר

כחלק מן ההכנות להקמת המועצה המחוקקת, ערכה ממשלת המנדט מפקד אוכלוסין בארץ. ממצאי המפקד היו כדלקמן: מספר התושבים בארץ – 752,048; מהם 589,177 מוסלמים, 83,790 יהודים, 71,464 נוצרים, ו-7,617 אחרים.

 

1923

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1923
ינו 052015
 

בבחירות למועצה המחוקקת, שנערכו בחודש פברואר, החרים רוב הציבור הערבי את הבחירות. הממשלה האריכה את תהליך הבחירות עד חודש מאי, בתקווה להגדיל את אחוז ההשתתפות של הציבור הערבי. בסוף מאי הודיעה הממשלה על ביטול הליך הבחירות, לאחר שהתברר כי רק כששית מבעלי זכות הבחירה הערבים השתתפו בבחירות. הוכנס תיקון לחוקה ולפיו נמסרו סמכויות החקיקה לידי […]

1924

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1924
ינו 052015
 

בשנה זו, על רקע סגירת שערי אמריקה והתגברות הלחץ הכלכלי על יהודי פולין, החלה העלייה הרביעית, שבמשך שנתיים (1926-1924) הביאה לארץ למעלה מ-62,000 איש, מספר כמעט כפול מזה של כל העולים בעליייה השלישית. תם עידן העליות החלוציות; החל עידן העליות ההמוניות. גם הרכבן האנושי והאידיאולוגי היה שונה. אלה היו בני מעמד בינוני נמוך, שבחלקם הגדול […]

1925

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1925
ינו 052015
 

1 באפריל. בירושלים נערך טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית, בהשתתפות אלפי אורחים ובמעמד הלורד בלפור, הגנרל אלנבי, הנציב העליון סמואל, וייצמן, סוקולוב ואישים אחרים, מדינאים, מדענים ואנשי רוח. בביקור בארץ, אמר שר-המושבות, ליאופולד אמרי, למשלחת של הוועד הלאומי: "עליכם לזכור תמיד, כי על הבית הלאומי היהודי בארץ-ישראל לחיות עם הבית הלאומי הערבי באותה ארץ". 1 […]

1927-1926

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1927-1926
ינו 052015
 

שנת 1925 היתה שנת שיא בעלייה. 33,801 עולים הגיעו לארץ, על פי מכסות שאושרו עוד על ידי הרברט סמואל. מבחינה יחסית (מספרי העולים מול מספרי היישוב היהודי) היתה זו העלייה הגדולה ביותר משך כל תקופת המנדט ואף לאחר קום המדינה. התוצאה הבלתי-נמנעת של עלייה המונית בהקף כזה ובהעדר תשתית חברתית וכלכלית מספיקה לקליטתה היתה משבר […]

1928

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1928
ינו 052015
 

יוני הקונגרס הערבי הפלסטיני השביעי התכנס, לאחר חמש שנות מחלוקת פנימית, שמנעו הערכות מדינית מתאימה במחנה הערבי, מול התפתחות הישוב היהודי, בעיקר בשל היריבות הקשה בין החוסיינים והנאששיבים (שנחשבו מתונים ופרגמטים יותר ומוכנים לשיתוף פעולה עם משטר המנדט). גם המשבר הכלכלי שאיים להרוס את תשתית הבית הלאומי היהודי הרדימה במידת מה את הערנות הערבית כלפי […]

1929

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1929
ינו 052015
 

יוני-אוגוסט הנציב העליון יצא בסוף יוני לג'נבה כדי להשתתף בישיבת ועדת המנדטים, שם מסר דו"ח אופטימי על ההתפתחויות בארץ. משם המשיך לחופשת מולדת באנגליה, ואת מקומו מילא המזכיר הכללי, לוק. ההנהגה הציונית והיישובית יצאה ברובה את הארץ כדי להשתתף בקונגרס הציוני הט"ז, שהתקיים בציריך בין ה-28 ליולי ל-10 באוגוסט 1929. גם בתוכה שררה אוירה אופטימית […]

1930

 1931-1922, אסיה, ישראל  סגור לתגובות על 1930
ינו 052015
 

31 במרס. פורסם דו"ח ועדת שו. הוועדה אישרה כי מחוללי המאורעות היו הערבים. היא ניקתה את המופתי ואת הוועד-הפועל הערבי מאשמת ארגון המהומות, אף כי המנהיגים הערבים לא עשו די למניעת ההתפרצות. הוועדה טיהרה את הממשל הבריטי מן ההאשמות שהוטחו נגדו בדבר מחדלים חמורים בזמן המאורעות ולפניהם. עוד סברה הוועדה כי ההתפרצות לא היתה מכוונת […]