Permalink  1939-1931, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על
ינו 062015
 

המשבר ביחסי ממשלת בריטניה וההסתדרות הציונית, על רק השינוי שחל במדיניות הבריטית כלפי שאלת ארץ-ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בספר הלבן שהפיקה ממשלת הלייבור ב-1931, השפיע עמוקות על יהדות בריטניה ביחסה לציונות. יהדות זו נגררה, במשים או שלא במשים, לעמדת התרסה כנגד מדיניות הממשלה בארץ-ישראל, בניגוד בולט למגמה ששלטה עד כה בהתנהלות הציבור היהודי בבריטניה, שלא להבליט קו יהודי מיוחד המתבדל מכלל החברה האנגלית. בבת אחת נשבר הקו שאיפיין גם את התמיכה בפרוייקט הציוני, כאילו זו מייצגת אינטרס בריטי מובהק. תפיסת "הציונות הפטריוטית" ששלטה בבריטניה מאז הצהרת בלפור שבקה חיים; במקומה התייצבה ציונות לוחמנית שאיננה נזקקת למחלצות זרות והיא מייצגת אינטרס, שמאחוריו מוכנים רוב היהודים המקומיים להתייצב בשעת הצורך.

התמיכה היהודית במפלגת הלייבור ירדה אמנם באופן משמעותי על רקע המדיניות הבריטית בארץ ישראל, המזוהה עם ממשלת הלייבור בראשות מקדונלד, אך כל זה לא בישר התגברות כוחה של הציונות בבריטניה. יהדות בריטניה, רובה ככולה, הזדהתה עם המסגרת האזרחית שסיפקה הממלכה הבריטית. נוויל לאסקי (Neville Lasky, 1890-1969), אחיו של הארולד לאסקי הציוני, ייצג באופן מובהק את העמדה הלא-ציונית בבריטניה, הקרובה ברוחה לעמדה הלא-ציונית באמריקה. אף שהיה מקורב לחוג הסוכנות היהודית המורחבת, התייחס בדאגה ובעויינות אפילו לאפשרות שבארץ-ישראל תקום מדינה יהודית.

1933

 1939-1931, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1933
ינו 062015
 

אפריל הקבינט הבריטי נענה לעצומה שהופנתה אליו מצד קבוצת נכבדים יהודים – נוויל לאסקי, ליאונרד מונטיפיורי, ליונל כהן, אוטו שיף – להקל זמנית על כניסת פליטים יהודים, על ידי השעיית התקנה המחייבת הוכחת עצמאות כלכלית מכל מי המבקש להגר או לשהות זמנית בבריטניה. יוזמי העצומה התחייבו לדאוג לכך ששהות הפליטים בבריטניה תהיה זמנית והאחריות לכיסוי […]

1936

 1939-1931, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1936
ינו 062015
 

4 באוקטובר. הפאשיסטים בהנהגת מוסלי יזמו הפגנת כוח בדמות מצעד מהטאואר דרך האיסט-אנד לפארק ויקטוריה. לבלימת מצעד זה התלכדו כל ארגוני השמאל היהודיים – איגודים מקצועיים, סוציאליסטים, בונדיסטים, ציונים ב"מועצה העממית היהודית למאבק בפאשיזם ובאנטישמיות" (Jewish People's Council against Fascism and Anti-SemitismThe – JPC). גוף זה שהסתייע גם בקומוניסטים מנע את מצעד הפאשיסטים בלונדון ונשא […]

1938

 1939-1931, אירופה, אנגליה  סגור לתגובות על 1938
ינו 062015
 

נובמבר בדיון שהתקיים בפרלמנט הבריטי, כשבועיים לאחר ליל הבדולח בגרמניה, הזהיר שר הפנים, סר סמואל הור (Hoare) כי קיימים זרמי מעמקים אנטי-יהודיים בבריטניה, וכי הגירה גדולה של יהודים מגרמניה רק תחריף את המגמה האנטי-יהודית. צירים יהודים בפרלמנט נמנעו מלשהשתתף בדיון, כדי לא ליצור את הרושם של עמדה יהודית ספציפית. משנת 1933 פעלו כמה ארגונים יהודיים […]