ינו 062015
 

עלייתה המטאורית של המפלגה הנאצית, על רקע המשבר הכלכלי והמדיני שבו היתה החברה הגרמנית אחוזה מאז 1929, טרפה את קלפיהם של כל הזרמים, התנועות, המפלגות והגורמים שהרכיבו את הציבור היהודי בגרמניה, וגם התנועה הציונית לא יצאה מכלל זה. המבוכה, הבלבול, התדהמה נוכח השינויים הדרמטיים המהירים שהתרחשו בזירה הפוליטית והגאות העצומה של הגל האנטישמי, שיתקו את יכולת הפעולה המשותפת נגד הנחשול, אך לא שיתקו את הויכוחים הפנימיים וחילוקי הדעות בתוך הציבור היהודי. על הפרק עלתה השאלה אם ניתן לקיים הידברות עם הגורמים הלאומנים בזירה הפוליטית הגרמנית; אך עד מהרה גברה ההכרה כי אין שום סיכוי למשא-ומתן כזה. מתסכלת מאד היתה ההכרה כי כל מאמץ ההסברה האדיר שהושקע בקרב הציבור הגרמני כדי לבלום את המתקפה האנטישמית על היהדות, לא היה בו כדי להשפיע או לשנות בכהוא זה את הלכי הרוח בחברה הגרמנית.

ינו 062015
 

ינואר 30 בינואר. נשיא גרמניה פון הינדנבורג מינה את אדולף היטלר לקנצלר. מרגע זה החלה המתקפה המכוונת לסילוק היהודים מן החיים הגרמנים. "תכנית 25 הסעיפים" של המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית, שחוברה בשנת 1920, נכנסה לפעולה. סעיף 4 בתכנית אמר: "אזרח המדינה יכול להיות רק מי שהוא בן-העם (Volksgenosse). בן-העם יכול להיות רק מי שדם גרמני זורם בעורקיו, […]

ינו 062015
 

אחרי גל ההלם של שנת 1933 נפתחה תקופה של הפוגה יחסית ביזמות המדיניות של המשטר כלפי היהודים; אך ברמה המקומית נמשכה הפעילות להדרת היהודים מכל תחומי הפעילות הכלכלית ומחיי התרבות הגרמנית ללא הפוגה, תוך הסתה מתמדת של כלי התקשורת הנאציים. ארגונים ואיגודים מקצועיים בכל תחומי החיים הנהיגו את "סעיף האריות"; בריכות שחייה ומרחצאות ציבוריים אסרו […]

ינו 062015
 

שנת המשחקים האולימפיים שנערכו בברלין. אירוע זה מיתן במידה ניכרת את הפעילות האנטישמית של המשטר, כדי לשמור על חזות נורמלית ככל האפשר בגרמניה. אוגוסט בתזכיר חשאי שליווה את "התכנית הארבע-שנתית", שנועד להכין את הכלכלה הגרמנית לקראת מלחמה, דרש היטלר לחוקק "חוק שיטיל על כלל היהדות את האחריות לכל הנזקים שיסבו נציגים בודדים של הגורם הנפשע […]

ינו 062015
 

נוכח האירועים בארץ-ישראל ופרסום המלצות ועדת פיל לחלוקת הארץ בין מדינה יהודית ומדינה ערבית, נפתח דיון מחודש במשרדי הממשלה הגרמנית סביב השאלה, אם הקמת מדינה יהודית תעלה בקנה אחד עם האינטרסים של גרמניה והמדיניות הנאצית בשאלה היהודית. הנטייה הגוברת היתה זו שגובשה במשרד החוץ הגרמני ואשר גרסה כי בעצם הקמת מדינה יהודית טמונה סכנה לבניית […]

ינו 062015
 

השנה בה נכנס הצבא הגרמני לאוסטריה (12 במרס) וזו סופחה לרייך הגרמני היתה שנת המפנה בהתנהלותה הגלובלית של גרמניה וגם בהתנהלותה כלפי היהודים. באוסטריה הותרו מיד כל הרסנים מעל ההתנהגות כלפי היהודים. האוכלוסיה המקומית השתעשעה ב"מבצעי צחצוח", בהם אולצו יהודים ויהודיות לנקות את רחובות וינה במברשות ובמברשות שיניים. באפריל נשלחו למחנה הריכוז דכאו 60 נכבדים […]

ינו 062015
 

ינואר 25 בינואר. משרד החוץ הגרמני הפיץ חוזר בו סיכם את המדיניות הגרמנית כלפי היהודים עד לשעה זו: המטרה הסופית של המדיניות הגרמנית כלפי היהודים היא הגירתם של כל היהודים הישובים בתחום הרייך. – – – היהודי הוצא מן [החיים] המדיניים והתרבותיים, אולם עד 1938 היה מעמדו הכלכלי בגרמניה בלתי מעורער. מכך גם רצונו העיקש […]