Permalink  1939-1931, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על
ינו 062015
 

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הכפילו יהודי צרפת את מספרם, מכ-150,000 לכ-300,00 נפש. גידול זה נבע בראש וראשונה מן ההגירה היהודית ממזרח-אירופה, שאליהם הצטרפו החל ב-1933 יהודים מגרמניה שתחת שלטון הנאצים וממדינות אחרות במרכז-אירופה, כמו רומניה, שבהן הונהגו משטרים פאשיסטיים ואנטישמיים.

בשנות ה-30' הורגשה גאות בהלכי הרוח האנטישמיים בצרפת, על רקע המשבר הכלכלי, התגברות האבטלה, ובתגובה על ההגירה היהודית הגוברת לצרפת; גם ההתפתחויות בארצות מרכז ומזרח-אירופה ובגרמניה עודדו את המגמות האנטישמיות בצרפת. כמה מחשובי האינטלקטואלים והסופרים הצרפתים, כמו לואי סלן (Louis Céline) וז'אן ז'ירודו (Jean Jiraudoux), העניקו כסות של מכובדות לגל האנטישמי.

1934-1933

 1939-1931, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1934-1933
ינו 062015
 

פרשת הנוכל סרג' סטביסקי, רופא שיניים יהודי, מהגר מאוקראינה, בעל קשרים מסועפים עם חוגי השלטון, שניצל את קשריו לסחר באיגרות-חוב מחוסרות ערך, גרמה לשערוריה רבתי וזעזעה את אמות הספים הפוליטיים בצרפת. האצבע הופנתה למוצאו היהודי של סטביסקי והעניקה דחיפה נוספת לתעמולה האנטישמית והאנטי-דמוקרטית בצרפת. המשטר הדמוקרטי הנוהג ברפובליקה השלישית הוקע כמסואב ומושחת מיסודו.

1936

 1939-1931, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1936
ינו 062015
 

בחירתו של ליאון בלום כראש ממשלת צרפת, בראש החזית העממית של הסוציאליסטים והקומוניסטים, עוררה גל של מחאות וחרפות מצד חוגי הימין הלאומני. "האומה הגאלו-רומית הוסגרה בידי היהודים" – זה היה הטון הרווח בקרב נשאי האנטישמיות בפוליטיקה הצרפתית. בלום הפגין בגאווה את זהותו היהודית. בהזדמנות אחת התבטא כך: "נולדתי בצרפת והתחנכתי כצרפתי בבתי-ספר צרפתיים. חברי הם […]

1938

 1939-1931, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1938
ינו 062015
 

המדיניות כלפי הפליטים שמצאו מקלט בצרפת השתנתה בהתאם לשינויי השלטון. תחילה הונהגה מדיניות ליברלית שאפשרה לעשרות אלפי פליטים, רובם יהודים, להיכנס לתחומי צרפת; אך זו הוגדרה כארץ מעבר ולא כארץ לקליטת הפליטים שהגיעו אליה. ב-1938, לאחר נפילת הממשלה השמאלית, הונהגה מדיניות קשוחה יותר והורחבו סמכויות המשטרה ללכוד פליטים חסרי אשרת כניסה. בדצמבר 1938 הוקמו מחנות […]