1934

 1939-1931, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1934
ינו 062015
 

ברית-המועצות הצטרפה לחבר-הלאומים בכוונה לחזק את הארגון, לאחר פרישתה של גרמניה הנאצית ממנו. על רקע זה ניהל נחום גולדמן מגעים עם שני דיפלומטים סובייטים בכירים, גריגורי פוטיומקין ומרסל רוזנברג, במאמץ לשפר את היחסים בין ברית-המועצות לבין התנועה הציונית. מגעים אלה לא נשאו פרי.

1938

 1939-1931, אירופה, רוסיה  סגור לתגובות על 1938
ינו 062015
 

בשל אווירת הטרור ששררה בברית-המועצות במחצית השנייה של שנות ה-30' הצטמצמו המגעים בין האזרחים המקומיים לבין ארגוני הסעד המערביים. ארגוני הסעד של יהודי המערב – ג'וינט, אגרו-ג'וינט, אורט, אוזע – סיימו את פעילותם. גם "אוזט" גווע ונעלם באמצע שנת 1938.