Permalink  1939-1931, אפריקה, לוב  סגור לתגובות על
ינו 062015
 

דווקא בלוב שתחת שליטת האיטלקים, פעלו השלטונות למיתון התעמולה האנטי-יהודית, מתוך רצון למנוע חיכוכים ולקיים את השקט והסדר במושבה.