1941

 1945-1939, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1941
ינו 012015
 

בולגריה אולצה להצטרף אל מדינות הציר באביב 1941. אף שלא הצטרפה למסע המלחמה נגד רוסיה, נאלצה להתיר מעבר צבא גרמני בשטחה. שטחה הורחב על חשבון רומניה ויוון, על פי תכתיב גרמני. אל כ-50,000 היהודים שחיו בשטחה נוספו כ-12,000, כתוצאה מצירוף שטחי תראקיה ומקדוניה. בד בבד נחקק בבולגריה חוק אנטי-יהודי "להגנת האומה" (1940), על פי מודל נירנברג. חקיקה זו עוררה פולמוס חריף בקרב הציבור. "הסינוד הקדוש" של הכנסייה הבולגרית שיגר מחאה לראש הממשלה וליושב-ראש הפרלמנט. קבלת החוק נומקה בצורך לחזק את מעמדה של בולגריה בעיני גרמניה ובקרב מדינות הציר.  לחוק החדש לא נודעו תוצאות מעשיות עד קיץ 1942, עת נכנסה מדיניות ההשמדה הנאצית להילוך גבוה בכל שטחי הכיבוש הנאצי באירופה. הממשלה העבירה חוק המעניק לה סמכות בכל פעולה נדרשת כלפי היהודים.

1942

 1945-1939, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1942
ינו 012015
 

הממשלה הקימה קומיסריאט לענייני היהודים ובראשו הועמד אלכסנדר בלב ((Belev, שנשלח לגרמניה ללמוד את שיטות הפעולה נגד היהודים. יצאה הוראה המחייבת ענידת טלאי צהוב, אך הממשלה התרשלה באספקת הטלאי לאוכלוסיה היהודית. הגרמנים הגבירו את הלחץ על הממשלה הבולגרית להסגיר את היהודים במסגרת תכנית השילוחים מזרחה. הממשלה הבולגרית נענתה לכאורה, אך השעתה את ביצוע התוכנית בטענה […]

1943

 1945-1939, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1943
ינו 012015
 

עם גבור הלחץ הגרמני, בתחילת 1943 הסכימו הבולגרים להקריב את יהודי השטחים החדשים המסופחים לבולגריה. דובר על 20,000 יהודים, אף שברור היה שמספר זה כולל גם יהודים מבולגריה גופא. מרס הצבא הבולגרי ביצע את תפיסת היהודים במקדוניה ובתראקיה ובאכזריות רבה. עד סוף מארס שולחו 11,763 יהודים שגרו ב"שטחים החדשים". הם הועברו דרך הדנובה והוסעו לטרבלינקה. […]

1944

 1945-1939, אירופה, בולגריה  סגור לתגובות על 1944
ינו 012015
 

בתחילת ספטמבר חדרו הרוסים לבולגריה. הממשלה הכריזה מלחמה על גרמניה. בתוך יום בוצעה הפיכה. הוקמה ממשלת קואליציה שהקומוניסטים היו הגורם הדומיננטי בתוכה. כל החוקים האנטי-יהודיים בוטלו מיד.