1940

 1945-1939, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1940
ינו 012015
 

עם פרוץ המלחמה נאסרו כל היהודים ממוצא פולני בגרמניה והושמו במחנות ריכוז. בתחילת 1940 הגיע מספרם ל-35,000 נפש. ליהודי גרמניה לא חולקו תלושים לבגדים, וכמה מוצרי מזון בסיסיים נמנעו מהם. אלפים גוייסו לעבודות בעיר ובחקלאות.

המגמה הכללית של המדיניות הנאצית עם פרוץ המלחמה היתה להגביר את הלחץ שיוביל להגירת כל היהודים משטחי גרמניה, אוסטריה והפרוטקטורט. על הפעילות הזאת ניצח אייכמן. במסגרת זאת התנהל ונמשך שיתוף הפעולה בין הגסטאפו לבין מארגני העלייה הבלתי ליגלית לארץ-ישראל. ציר התנועה, בכלי שיט מכל סוג שהוא, היה לאורך הדנובה, דרך סלובקיה, יוגוסלביה, רומניה ובולגריה.

האיחוד הארצי של יהודי גרמניה ניהל מאבק מבוקר כנגד השלטונות הגרמניים במאמץ לבלום את הגירושים. במרכז דאגותיו עמדה סוגיית ההגירה. בשנת 1939 היגרו מגרמניה כ-68,000 יהודים. הקהילות הצטמצמו ובגל המהגרים ניכר היה חלקם של בעלי האמצעים. מסיבה זו גבר הנטל הכלכלי על ראשי הקהילות ועל האיחוד הארצי.

3 ביולי. אייכמן כינס בברלין את נציגי הקהילות היהודיות בברלין, פראג ווינה, ודן עמם בשאלת ההגירה. הוא הודיע להם כי קיימת תכנית לפתרון כולל של בעיית יהודי אירופה לאחר המלחמה על ידי התיישבות קולקטיבית מחוץ לאירופה (תכנית מדגסקר). אנשיו של אייכמן המשיכו לדון עם הנציגים היהודיים גם באפשרות של "טרנספורטים מיוחדים" לארץ-ישראל. הכוונה היתה לעלייה בלתי-ליגלית. יהודי וינאי, בשם שטורפר, פעל בשיתוף פעולה עם אייכמן והצליח לשחרר קבוצת מעפילים מפראג, שנתקעה בברטיסלבה, ואיפשר את יציאתה לארץ-ישראל במסגרת שיירת שלוש האניות שנלכדו על ידי הבריטים עם הגיען לארץ ("פרשת פאטריה").

בווינה הוגבר הלחץ על היהודים עם צמצום אפשרויות הדיור ליהודים בעיר. כ-35,000 דירות של יהודים פונו מדייריהם. התכנית בה השתעשעו השלטונות הגרמנים היתה פינוי היהודים לשטחי הגנרל-גוברנמן בפולין. בשיחה שהתקיימה במעונו של היטלר, ב-2 באוקטובר, בה השתתפו באלדור פון שיראך נציב הרייך באוסטריה ופראנק נציב הגנרל-גוברנמן התלונן פראנק על משלוחי היהודים לגנרל-גוברנמן ופון שיראך התלונן כי בווינה מצויים יותר מ-50,000 יהודים ורצוי לשלחם לפולין. היטלר השיב כי האוכלוסיה בפולין נועדה לשמש כוח עבודה זול בשביל הרייך ותו לא. לפון שיראך הוצע לפתור את מצוקת הדיור הכללית בווינה על ידי גירוש היהודים לפולין.

בשטח הפרוטקטורט, בו חיו כ-90,000 יהודים, התנהל במרץ רב תהליך ריכוז היהודים בקהילות השונות. בתחילת 1940 הצטמצם מספר הקהילות בפרוטקטורט מ-120 קהילות ל-18.

לוקסמבורג, בה חיו קרוב ל-4,000 יהודים, סופחה לרייך בראשית אוגוסט 1940. כ-1,000 יהודים ברחו עם הכיבוש. בתחילת ספטמבר יצא צו להחרמת הרכוש היהודי, כולל האחוזות החקלאיות שהיו בבעלות יהודית. כ-700 יהודים בעלי אשרות כניסה לארצות אחרות היגרו מן הארץ עד מאי 1941. השאר רוכזו או נשלחו לעבודות כפייה בצרפת ובבלגיה.

1941

 1945-1939, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1941
ינו 012015
 

מספר היהודים שהועסקו בעבודדות כפייה בגרמניה הוערך בכ-30,000. במשך השנה נשללו מהם בהדרגהכל הזכויות הסוציאליות השמורות לעובדים באשר הם. מרס בישיבה מצומצמת שקיים הימלר עם מפקדים בכירים של הס"ס, דיווח למשתתפים כי נפלה החלטה ללכת נגד רוסיה. על יחידות הס"ס יוטלו "תפקידים מיוחדים". מדובר במלחמת קיום. "על כן תתפתח מלחמת עמים באכזריות שלא תדע רחמים. […]

 Permalink  1945-1939, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על
ינו 012015
 

ינואר 20 בינואר. "ועידת ואנזה", בראשותו של היידריך, התכנסה בפאתי ברלין, על שפת האגם ואנזה (Wannsee), לשם דיון משותף של כל הרשויות המרכזיות הנוגעות בשאלת הפתרון הסופי. השתתפו בה נציג המשרד לשטחי הכיבוש במזרח של רוזנברג, נציגו של פראנק מן הגנרל-גוברנמן, נציגו של גרינג, המנהלים הכלליים של משרד הפנים ושל משרד המשפטים, לותר כנציג משרד […]

1943

 1945-1939, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1943
ינו 012015
 

ביום השנה לייסוד המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית, ב-24 בפברואר, פרסם היטלר את ברכתו לעם הגרמני ולצבא הגרמני, שעמד בקשיים כה גדולים בחזית המזרחית, והגיב על האזהרות שפרסמו בעלות-הברית נוכח השמדת העם היהודי. היטלר הבטיח כי "מאבק זה לא יסתיים, כפי שמתכוונים, בהשמדת האנושות הארית, אלא בעקירתה מן השורש של יהדות אירופה". יתר על כן, היטלר הביע את […]