מבוא

 1945-1939, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על מבוא
ינו 012015
 

ברומניה, בה מנו המיעוטים הלאומיים – הונגרים, גרמנים, רוסים, אוקראינים, בולגרים, יוונים, צוענים – כ-25% מכלל האוכלוסיה, מנו היהודים בשנות ה-30' כ-757,000 נפש (4.2%). בשנות ה-30', על רקע המשבר הכלכלי החריף, גאתה האנטישמיות בארץ זו והעלתה לשלטון, אם גם לזמן קצר, את המפלגה הנוצרית-לאומית שחרתה על דגלה את המלחמה ביהודים. במשך זמן קצר (דצמבר 1938-ינואר 1939) נוזמה חקיקה אנטי-יהודית חריפה וענפה. בבדיקה חוזרת של בעלי האזרחות הרומנית נשללו הזכויות האזרחיות של כשליש מיהודי רומניה. החקיקה האנטי-יהודית גברה כתוצאה מהתערבותה של גרמניה במדיניות החוץ והפנים של רומניה.

1940

 1945-1939, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1940
ינו 012015
 

רומניה נאלצה לוותר על שטחי בסרביה ובוקובינה לטובת רוסיה, כתוצאה מהסכם ריבנטרופ-מולוטוב. עם נסיגת הצבא הרומני משטחים אלה, נערכו פרעות ביהודים המקומיים. מאות יהודים נרצחו בכפרים שמשני צדי הגבול החדש. אלפי יהודים נמלטו לצד הרוסי. אוגוסט 8 באוגוסט. פורסם "תקנון היהודים", ולפיו נאסר על היהודים לשמש במשרה ממשלתית או ציבורית; נקבעו מכסות למספרי היהודים בכל […]

1941

 1945-1939, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1941
ינו 012015
 

בעקבות דיכוי ההתקוממות של אנשי "משמר הברזל" ובתמיכת הגרמנים נטל אנטונסקו את השלטון על רומניה. לרומניה נשלח יועץ מיוחד לחקיקה אנטי-יהודית מלשכתו של אייכמן בגרמניה. מרס 27 במרס. יצא חוק המפקיע את הבתים והדירות שבבעלות יהודית. רבים מיהודי רומניה נושלו מבתיהם והפכו לנזקקים, לאחר שכבר סולקו ממקומות העבודה. מאי 15 במאי. יצא "חוק העבודה לטובת […]

1942

 1945-1939, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1942
ינו 012015
 

ינואר על פי הוראת השלטונות הוקם "מרכז היהודים" שהחליף את איגוד הקהילות היהודיות והיה ממונה על הקשרים עם הממשלה הרומנית. אף על פי כן שמרה המנהיגות היהודית על מוסדותיה שהמשיכו לפעול באופן בלתי-לגלי ושיבשו את פעולת "מרכז היהודים", ששיתף פעולה עם הממשלה ופקודותיה. מאי במפקד שנערך על פי הקריטריונים הגזעיים, נמצא שמספר היהודים ברומניה גופא […]

1943

 1945-1939, אירופה, רומניה  סגור לתגובות על 1943
ינו 012015
 

מרס. בביקור שערך אנטונסקו אצל היטלר, הופעל עליו לחץ מחודש להסכים ל"יישובם מחדש של היהודים במזרח". אנטונסקו עמד בלחצים האלה ולא נתן את הסכמתו. מאידך גיסא, נתן הסכמתו לתכנית יציאת 70,000 יהודים מטרנסניסטריה לארץ-ישראל בתמורה לתשלום כופר דמיוני של 100,000 לא"י לנפש. שליח רומני בלתי רשמי העביר הצעה זו למשרד הארצישראלי בקושטא. המנהיגות היהודית ניהלה […]