1848

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1848
אוק 252014
 

אירועי 1848 שהסעירו את הקונטיננט פסחו על אנגליה. הפרלמנט הבריטי קיבל חוק המבטל את נוסח השבועה האנגליקני המונע מנבחרים בעלי אמונה אחרת (בכלל זה היהודים) לתפוס את מקומם בפרלמנט, אך בית הלורדים דחה את קבלת החוק. גם יזמה חוזרת של ראש הממשלה הליברלי, ג'והן ראסל, לתקן את נוסח השבועה הוכשלה על ידי בית הלורדים.

 Tagged with:

1848

 1878-1848, אירופה, צרפת  סגור לתגובות על 1848
אוק 252014
 

בממשלה הזמנית של מהפכת פברואר נכללו שני שרים יהודיים: אדולף כרמיה (1880-1796) מונה כשר המשפטים ומיכל גודשו, ששימש בעבר כסגן ראש הקונסיסטוריה היהודית המרכזית, מונה שר הכספים. החוקה המהפכנית של 1848 קובעת יחס שווה מצד המדינה כלפי כל הדתות.

בהתאם לחוקה חלה דמוקרטיזציה בבחירת ועדי הקהילות או הקונסיסטוריות, שעד כה היו נחלתם של שכבה צרה של גבירים בתוך הקהילה.

באלזאס התחוללו מהומות אנטי-יהודיות בכמה מערי השדה. מהומות אלה דוכאו במהירות על ידי הממשלה והצבא.

 Tagged with:

1848

 1878-1848, אירופה, גרמניה  סגור לתגובות על 1848
אוק 252014
 

מרס

בקרבות שהתחוללו בברלין בין המהפכנים לבין הצבא, נפלו כעשרים יהודים. הם נקברו בקבר אחים עם כל 230 חללי הקרבות. בהלווייתם הלכו יחד ראשי הפרוטסטנטים, הקתולים והיהודים.

מאי

בפרלמנט הכל-גרמני שהתכנס בפרנקפורט השתתפו ארבעה יהודים; המשפטן היהודי והלוחם הוותיק לזכויות היהודים, גבריאל ריסר, שימש כסגן יושב-ראש הפרלמנט. סביב שאלת שוויון הזכויות ליהודים התנהל ויכוח נמרץ. בסופו של דבר הוסכם כי בחוקה העתידה יקבע שוויון כל אדם בפני החוק, ללא הבדל דת.

עקרון השוויון בפני החוק נכלל בחוקות רוב המדינות הגרמניות, בכלל זה פרוסיה. גם לאחר שפוזרה האספה מכוננת הפרוסית, בדצמבר 1848, נשמר עקרון השוויון בחוקה שהעניק המלך הפרוסי. רק בבוואריה לא שונה מצבם החוקי של היהודים. בזמן המהפכה רבו שם מקרי ההתנפלות על היהודים, בערים ובכפרים.

 Tagged with: